Xây dựng cơ chế mới huy động kinh phí hỗ trợ phòng, chống buôn lậu thuốc lá

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá, sản xuất thuốc lá giả.

Resize%20of%20thuoc%20la

Ảnh minh họa

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và cơ quan liên quan kết hợp tổng kết, đánh giá về thực hiện cơ chế về huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả gắn với tổng kết, đánh giá về quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá nhập lậu theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ, từ đó đề xuất cơ chế, chính sách mới cho phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2014.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong thời gian chờ ban hành quy định mới, cho phép tiếp tục áp dụng cơ chế huy động, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả đã ban hành và thực hiện trong năm 2013. Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý cụ thể.

Năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 57/2012/TT-BTC hướng dẫn việc thực hiện cơ chế thí điểm huy động và quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

Thông tư hướng dẫn cơ chế huy động nguồn kinh phí đóng góp từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá để hình thành Quỹ hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu, sản xuất, buôn bán thuốc lá giả và việc quản lý, sử dụng Quỹ.

Đối tượng đóng góp kinh phí hình thành Quỹ là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá thuộc Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá khác hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tự nguyện đóng góp kinh phí vào Quỹ.

Tổng mức đóng góp Quỹ hằng năm được xác định căn cứ vào số lượng thực tế thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, xử lý tiêu huỷ của năm trước; số dự kiến của năm kế hoạch và chế độ hiện hành của Nhà nước về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm pháp luật.

Toàn bộ số tiền do các doanh nghiệp đóng góp để lập Quỹ này được gửi vào một tài khoản riêng tại ngân hàng do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đứng tên và quản lý.

Quỹ được sử dụng để hỗ trợ việc thực hiện công tác kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý, tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả và các hoạt động điều phối, hội nghị tập huấn nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

Theo Chinhphu.vn 

Các tin tức khác