Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã)

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3: Trả kết quả: Người nhận kết quả đưa giấy biên nhận, cán bộ đăng ký trả Sổ hộ khẩu (đã xóa tên) và yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

Thời gian trả kết quả: theo ngày hẹn trên giấy biên nhận. 

 

Cách thức thực hiện

trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02)

b) Sổ hộ khẩu

c) Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký thường trú: Chết, bị Toà án tuyên bố mất tích hoặc đã chết; được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại; ra nước ngoài để định cư; đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới.

 

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

Công an xã

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

93-Mẫu HK02-Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.doc

 

Phí, lệ phí

Mô tả

Mức lệ phí

theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

theo quy định của

Hội đồng nhân dân tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương.

 

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Sổ hộ khẩu (đã xóa tên).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: