Xử lý tình trạng thiếu nước sản xuất nông nghiệp tại khu vực phường Đề Thám

Ngày 22/1/2014, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành công văn số 183/UBND-XD, gửi Sở Xây dựng về việc xử lý tình trạng thiếu nước sản xuất nông nghiệp tại khu vực phường Đề Thám, do ảnh hưởng của việc thi công Đường phía Nam khu đô thị mới Đề Thám.

UBND tỉnh đã nhận được Công văn số 11/VC-UBND ngày 17/01/2014 của UBND phường Đề Thám kiến nghị xử lý tình trạng thiếu nước sản xuất nông nghiệp tại khu vực phường Đề Thám, do ảnh hưởng của việc thi công Đường phía Nam khu đô thị mới Đề Thám.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng là chủ đầu tư dự án khẩn trương kiểm tra hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà thầu có liên quan nghiên cứu phương án cụ thể để khắc phục tình trạng trên và có văn bản trả lời các hộ dân có đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, UBND phường Đề Thám, UBND Thành phố và báo cáo UBND tỉnh. Văn bản trả lời gửi trước ngày 28/01/2014, trong văn bản phải nêu rõ biện pháp thực hiện, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm nếu phương án khắc phục không đạt hiệu quả.

P.V

 

 

Các tin tức khác