Xe nào được quyền ưu tiên đi trước

Xe ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ phải phát tín hiệu ưu tiên (còi, cờ, đèn) theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Điều 22 Luật Giao thông đường bộ quy định về thứ tự các xe được quyền ưu tiên như sau: Xe được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự là:

1. Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ.

2. Xe quân sự, xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe Cảnh sát dẫn đường.

3. Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.

4. Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

5. Đoàn xe tang.

Tuy nhiên, các xe nêu trên (trừ đoàn xe tang) khi đi làm nhiệm vụ phải phát tín hiệu ưu tiên (còi, cờ, đèn) theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường; không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Theo Chinhphu.vn

 

Các tin tức khác