TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Giới thiệu Dịch vụ hành chính công trực tuyến

Dịch vụ hành chính công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

 - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

                 (Điều 3, Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

 

Bốn mức độ phát triển của các dịch vụ hành chính công trực tuyến được áp dụng đối với Chính phủ điện tử tại Việt Nam, bao gồm:

Mức độ 1: Cổng thông tin điện tử có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ.

Mức độ 2: Ngoài thông tin đầy đủ như mức độ 1, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn.

Mức độ 3: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1 và các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng.

Mức độ 4: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1, các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, gửi trực tuyến hồ sơ và thực hiện các giao dịch qua mạng như ở mức độ 3, việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện. Hoặc tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan bưu điện gần nhất (dịch vụ bưu chính công ích).

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG

Quy trình giải quyết hồ sơ theo Mức độ 2

Bước 1: Tổ chức, cá nhân truy cập vào trang dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng theo địa chỉ: dichvucong.caobang.gov.vn và tra cứu loại dịch vụ cần thực hiện để xem hướng dẫn về trình tự và các yêu cầu thủ tục của loại dịch vụ cần thực hiện. Đồng thời tải các tờ khai và biểu mẫu kèm theo đính kèm theo dịch vụ công.

Bước 2: Tổ chức và cá nhân tiến hành khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu từ mẫu biểu khi tải xuống.

Bước 3: Sau khi khai xong theo mẫu, tổ chức và cá nhân nộp tờ khai ở bước 2 cùng với toàn bộ các giấy tờ kèm theo như yêu cầu của quy định hành chính cho loại dịch vụ thực hiện và nộp tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của cơ quan xử lý hồ sơ.

Bước 4: Khi hồ sơ của tổ chức và cá nhân đã hợp lệ sẽ được cơ quan tiếp nhận cấp giấy hẹn ngày trả kết quả theo quy định.

Bước 5: Đến ngày nhận kết quả tổ chức và cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả và giấy tờ tùy thân theo yêu cầu của cơ quan xử lý hồ sơ, đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính để nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả hồ sơ hành chính của mình.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH !