TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Kết quả tra cứu
Lao động nước ngoài
Trích yếu Cơ quan ban hành Mức độ Tệp đính kèm
Sở Lao đông, TB và XH Mức độ 2
Sở Lao đông, TB và XH Mức độ 3