TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Kết quả tra cứu
Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)
Trích yếu Cơ quan ban hành Mức độ Tệp đính kèm
Công ty Điện lực Cao Bằng Mức độ 2
Dịch vụ cấp điện mới từ điện trung áp (cấp điện áp 22KV, 35KV)
Trích yếu Cơ quan ban hành Mức độ Tệp đính kèm
Công ty Điện lực Cao Bằng Mức độ 2
Tra cứu thông tin
Trích yếu Cơ quan ban hành Mức độ Tệp đính kèm
Công ty Điện lực Cao Bằng Mức độ 2
Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện
Trích yếu Cơ quan ban hành Mức độ Tệp đính kèm
Công ty Điện lực Cao Bằng Mức độ 2
Dịch vụ hỗ trợ
Trích yếu Cơ quan ban hành Mức độ Tệp đính kèm
Công ty Điện lực Cao Bằng Mức độ 2