TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Kết quả tra cứu
Dịch vụ cấp điện mới từ điện trung áp (cấp điện áp 22KV, 35KV)
Trích yếu Cơ quan ban hành Mức độ Tệp đính kèm
Công ty Điện lực Cao Bằng Mức độ 2