Giới thiệu tỉnh - Văn hóa lịch sử & con người

Chùa Phố Cũ tại trung tâm thành phố Cao Bằng (thuộc tổ 1, phường Hợp Giang). Ngoài giá trị mang đậm dấu ấn phong cách kiến trúc Triều Nguyễn, là nơi thờ Quan Vân Trường, thờ Phật, chùa Phố Cũ còn có giá trị lịch sử cách mạng.


Sau nhiều năm bôn ba năm châu bốn biển tìm đường cứu nước, ngày 28/1/1941, Bác Hồ trở về nước, đến Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng) xây dựng căn cứ địa trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.


Không biết từ bao giờ, con gà đã gắn với đời sống con người. Một số tộc người, trong đó có người Tày, người Nùng xem con gà là con vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần, hình ảnh con gà đi vào lời ca, tiếng nói, truyền thuyết, phong tục tập quán và sinh hoạt tâm linh…

CON GÀ TRONG NGÀY TẾT


Xuân Trường là một xã đặc biệt khó khăn nằm ở phía Bắc huyện Bảo Lạc, có diện tích tự nhiên 7.820 ha. Địa hình của xã cao gần 1.000 mét so với mặt nước biển.


71 năm về trước, ngày 9-5-1945 đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, là chiến thắng vĩ đại của văn minh nhân loại trước chủ nghĩa phát xít bạo tàn. Thành quả đó có vị trí, vai trò to lớn của Hồng quân và nhân dân Liên Xô - đó là một sự thật lịch sử không thể phủ nhận!


Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ và anh dũng của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ là cả quá trình đấu tranh kiên cường của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, được khởi nguồn từ nhiều con đường, nhiều nguyên nhân, trong đó Cao Bằng - Đại Bản doanh căn cứ địa chiến khu Việt Bắc đã trở thành hướng trọng yếu làm nên thế trận liên hoàn đi tới thắng lợi vẻ vang này.


Là tỉnh biên giới, địa đầu của Tổ quốc, trong thời đại phong kiến, nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã có tinh thần yêu nước, thượng võ, xuất hiện nhiều bậc anh hùng hào kiệt, đoàn kết chống giặc ngoại xâm.


Trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc, lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam nói chung, lực lượng TNXP Cao Bằng nói riêng đã cống hiến và trưởng thành, xây dựng nên truyền thống cách mạng vẻ vang.


Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người cộng sản đầu tiên của Việt Nam, chiến sỹ lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế. Trong 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trong đó có khoảng 20 năm gắn bó với Quốc tế Cộng sản (QTCS).


Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà quân sự lỗi lạc, có thời gian hoạt động cách mạng tại Cao Bằng. Ông được Hồ Chủ Tịch tin tưởng, giao cho việc điều binh khiển tướng, trong quá trình hoạt động, Đại tướng đem hết tâm sức phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam. Võ Nguyên Giáp được cả thế giới biết đến như là một trong những vị tướng huyền thoại. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trang