Giới thiệu tỉnh - Văn hóa lịch sử & con người

Là tỉnh biên giới, địa đầu của Tổ quốc, trong thời đại phong kiến, nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã có tinh thần yêu nước, thượng võ, xuất hiện nhiều bậc anh hùng hào kiệt, đoàn kết chống giặc ngoại xâm.


Trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc, lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam nói chung, lực lượng TNXP Cao Bằng nói riêng đã cống hiến và trưởng thành, xây dựng nên truyền thống cách mạng vẻ vang.


Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người cộng sản đầu tiên của Việt Nam, chiến sỹ lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế. Trong 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trong đó có khoảng 20 năm gắn bó với Quốc tế Cộng sản (QTCS).


Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà quân sự lỗi lạc, có thời gian hoạt động cách mạng tại Cao Bằng. Ông được Hồ Chủ Tịch tin tưởng, giao cho việc điều binh khiển tướng, trong quá trình hoạt động, Đại tướng đem hết tâm sức phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam. Võ Nguyên Giáp được cả thế giới biết đến như là một trong những vị tướng huyền thoại. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Mùa xuân năm 1941, nhân dân các dân tộc ở Cao Bằng vinh dự, tự hào được đón người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam - lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Bác Hồ kính yêu của Đảng và nhân dân sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về Tổ quốc (28/1/1941) trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.


Đối với dân tộc Việt Nam, mùa xuân năm 1941 thực sự là một mùa xuân kỳ diệu, bởi đó là mùa xuân lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Người trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã mang theo sắc xuân bất diệt cho đất nước Việt Nam.


Từ ngày thành lập đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam đã trải qua 11 kỳ đại hội và Đại hội lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20 đến 28/1/2016, tại Hà Nội. Mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng, khẳng định những thắng lợi, thành tựu, đúc rút kinh nghiệm cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.


Đầu năm 1919, Lê-nin và những người theo chủ nghĩa Mác ủng hộ lập trường của Lê-nin họp đại hội ở Matxcơva, thành lập Quốc tế III - tức Quốc tế Cộng sản. Quốc tế Cộng sản kiên quyết ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.


Mặc dù không thành công do điều kiện chưa chín muồi, nhưng cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ có ý nghĩa rất to lớn. Cùng với khởi nghĩa Bắc Sơn và binh biến Đô Lương, khởi nghĩa Nam Kỳ là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Ðông Dương. Cuộc khởi nghĩa đã thể hiện sức mạnh quật khởi, lòng tin tưởng và sẵn sàng hy sinh của nhân dân các tỉnh Nam Bộ trong cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập dưới sự lãnh đạo của Ðảng.


Ph. Ăng-ghen sinh ngày 28/11/1820 trong một gia đình chủ xưởng tại Bác-men, tỉnh Ranh của Vương quốc Phổ (thuộc nước Đức ngày nay). Sau khi rời quân đội, cuối năm 1842, ông sang Anh và sống ở thành phố công nghiệp dệt Man-chet-xtơ. Tại đây, Ph. Ăng-ghen đã tập trung nghiên cứu đời sống kinh tế - chính trị nước Anh; trực tiếp tham gia phong trào công nhân mới.

 

Trang