Giới thiệu tỉnh - Văn hóa lịch sử & con người

Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ráo riết tuyển chọn, huấn luyện, sử dụng bọn tình báo, gián điệp cài cắm vào những địa bàn quan trọng về chính trị, kinh tế, quân sự và vùng mới giải phóng.


Chính quyền cách mạng non trẻ vừa được thành lập đã phải đương đầu với những thử thách cực kỳ nghiêm trọng, vận mệnh của dân tộc như “Ngàn cân treo sợi tóc”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an đã làm nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng, tiến hành bóc gỡ nhiều tổ chức phản động, bảo vệ Đảng, chính quyền và thành quả cách mạng.


Xã Nam Tuấn (Hòa An) cách thành phố Cao Bằng 25 km; phía đông giáp 2 xã: Đại Tiến, Đức Xuân; phía tây giáp xã Dân Chủ; phía nam giáp 2 xã Đức Long, Bế Triều (Hòa An); phía bắc giáp 2 xã Phù Ngọc, Hạ Thôn (Hà Quảng).


Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ hy sinh khi mới 29 tuổi, nhưng những cống hiến của đồng chí đối với Đảng và dân tộc ta là rất to lớn.  Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là chiến sỹ Cộng sản ưu tú, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người có tầm nhìn chiến lược về lý luận xây dựng Đảng, một tấm gương cao đẹp về đạo đức cách mạng.


Với cương vị là một chiến sĩ cộng sản quốc tế, trên tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình”, Nguyễn Ái Quốc không chỉ cổ vũ, đấu tranh cho dân tộc mình mà còn có những đóng góp quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, trong đó có Ấn Độ ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX


Đồng bào Pác Bó và nhân dân các dân tộc Cao Bằng vinh dự, tự hào là nơi đón người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam - Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, tìm đường cứu nước, cứu dân trở về Tổ quốc (đầu năm 1941), trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ đây, Pác Bó - Hà Quảng - Cao Bằng trở thành đại bản doanh của căn cứ địa Việt Bắc, trở thành chiếc nôi của cách mạng Việt Nam.


Trong lịch sử Việt Nam hiện đại, đấu tranh ngoại giao luôn là một mặt trận quan trọng. Trên phương diện này, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã tỏ rõ tài năng kiệt xuất. Vận dụng một cách sáng tạo những kinh nghiệm ngoại giao trong lịch sử với tinh thần độc lập, chủ động “dĩ bất biến ứng vạn biến” đã giúp lãnh tụ Hồ Chí Minh định hướng chính xác, và thực hiện thành công công tác ngoại giao trong từng thời kỳ cách mạng.


Ngày 28/01/1941, sau 30 năm bôn ba ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, tại Cột mốc 108, đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Bác Hồ) đã trở về Tổ quốc. Người đã chọn Pác Bó - Cao Bằng là nơi dừng chân đầu tiên khi người trở về để lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc.


Lũng Dẻ, xóm Bản Chang, xã Trương Lương (Hoà An), cách thành phố Cao Bằng 40 km; là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử cách mạng, như: Nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến ở và làm việc; thành lập Khu Việt Minh Thiện Thuật; thành lập Đại đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân.


Đồng chí Nguyễn Văn Linh từ một người yêu nước trở thành một nhà cách mạng có uy tín, một chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường, một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam, trở thành cán bộ lãnh đạo tiêu biểu… trước hết và căn bản là ở tư cách đạo đức, những phẩm chất, nhân cách người cộng sản cao đẹp.

Trang