Giới thiệu tỉnh - Văn hóa lịch sử & con người

Từng được sống, chiến đấu và làm việc nhiều năm với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Giáo sư sử học, Nhà tư tưởng Trần Văn Giàu đã có nhận định sâu sắc và ca ngợi: “Đại đoàn kết là một khẩu hiệu của cụ Hồ, nhưng khẩu hiệu tràn đầy tư tưởng”. Vậy đại đoàn kết chỉ là khẩu hiệu được nêu ra trong giai đoạn cách mạng cực kỳ khó khăn gian khổ đấu tranh giành độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất Tổ quốc hay trở thành bản chất trong chiến lược tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh?

Trải qua hơn một tháng liên tục Tổng tiến công và nổi dậy, với các Chiến dịch lớn: Tây Nguyên, Trị-Thiên-Huế, Đà Nẵng và Chiến dịch Xuân Lộc giành thắng lợi to lớn, đã tạo ra thế và lực mới cho quân và dân ta mở chiến dịch quyết chiến chiến lược đánh vào Sài Gòn-Gia Định, sào huyệt cuối cùng của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, nhằm kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng khoá II, Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cho Tổng Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trực tiếp tổ chức lực lượng mở đường Trường Sơn nhằm chi viện đắc lực cho chiến trường miền Nam. Ra đời vào tháng 5/1959, mang phiên hiệu Đoàn 559. Ngày 19/5 là Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày mà Bộ Chính trị giao nhiệm vụ mở tuyến chiến lược Trường Sơn được xác định là Ngày truyền thống Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.


Ngày 19/5/1959, Bác Hồ đã quyết định và trực tiếp giao nhiệm vụ thành lập tuyến vận tải quân sự chiến lược để chi viện sức người, sức của cho cách mạng miền Nam và giúp nước bạn Lào.


Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là Chiến thắng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.


Với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", từ xa xưa Tiết Thanh minh đã trở thành ngày lễ quan trọng, thiêng liêng, đi sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Thanh minh tuy không phải là cái Tết lớn, nhưng lại gắn liền với đạo đức, với bổn phận con người Việt Nam - bổn phận của con cháu tưởng nhớ công lao của tổ phụ, của những người đi trước.


 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975 đã giành thắng lợi hoàn toàn. Quân và dân ta đã đập tan ách thống trị thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh yêu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.


Mưu trí, dũng cảm và bằng nhiều cách đánh độc đáo, sáng tạo, lực lượng biệt động Sài Gòn-Gia Định đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc.


Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến 21 năm chống xâm lược. 


Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, 14 tuổi, bà Hoàng Thị Lập, quê Nà Lẹng, xã Minh Tâm (Nguyên Bình) đã sớm giác ngộ và đi theo cách mạng. Bà là một tấm gương cán bộ Lão thành cách mạng tiêu biểu, đại diện cho thế hệ phụ nữ Việt Nam trung dũng, kiên cường.

Trang