Giới thiệu tỉnh - Văn hóa lịch sử & con người

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vừa thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vừa ra đời, thực dân Pháp đã quay lại xâm lược nước ta một lần nữa, ngày 25/11/1945, Trung ương Đảng ra chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”.


Đồng chí Hoàng Đình Giong (1904 - 1947) (tức Hoàng, Trần Tín, Lầu Voòng, Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ Đức, Lê Minh, cụ Vũ), người cộng sản ưu tú đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí gắn liền với phong trào cách mạng của quê hương Cao Bằng và cả nước.

 

  Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp với nhiều yếu tố, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Tình báo quân sự Việt Nam.

   

  Mỗi dân tộc đều có ngày lễ, ngày tết khác nhau, đối với dân tộc Sán Chỉ còn có tết 15/1 âm lịch, mà theo tiếng Sán Chỉ còn gọi là tết "Nhỉn tệt xặp ngầu".


  Mùa xuân - mùa khởi đầu cho một năm, mùa sinh sôi nảy nở của vạn vật, cũng là mùa của các lễ hội. Vào khoảng từ mùng 4 đến 15 tháng Giêng âm lịch hằng năm, giữa tiết trời ấm áp, nhân dân các dân tộc Cao Bằng lại rộn rã, nô nức vui xuân, trẩy hội để cầu lộc, cầu mùa, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.


  Chiến thắng Biên giới 1950 đã lùi xa, nhưng hình ảnh thiêng liêng “Bác Hồ ra trận” và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Người mãi mãi là ánh đuốc soi đường cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đưa đất nước tới độc lập tự do. 


  Cuối thế kỷ XVII, ở Cao Bằng có hai tướng quân tận trung với triều đình nhà Lê, nổi danh bởi chiến tích đánh bại nhà Mạc ở Cao Bằng. Sau chiến thắng, theo lệnh triều đình đã dời thủ phủ trấn Cao Bằng (lập năm 1499) ở Cao Bình chuyển về Mục Mã (trung tâm thành phố Cao Bằng ngày nay). Đó là hai anh em ruột, hai danh tướng Hoàng Triều Ninh (1635 - 1707) và Hoàng Triều Hoa (1637 - 1705).


  Ngày 28/01/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng) trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam


  Lồng Tồng là lễ hội quan trọng nhất trong năm của đồng bào người Tày, Nùng, được tổ chức từ ngày mồng 4 đến ngày mồng 10 tháng giêng. Lồng Tồng theo tiếng Tày – Nùng hay Lồng Tộng theo tiếng Dao có nghĩa là xuống đồng. Đây là một lễ hội mang đậm dấu ấn của nền sản xuất nông nghiệp từ phần nghi lễ khi hội, các nghi thức, sản vật dân cúng đến các trò chơi trong lễ hội.


  Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành hết tình thương yêu và sự quan tâm đặc biệt đến với nhân dân. Người căn dặn: “Chính sách của Đảng và Chính phủ phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói là Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. Đối với công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Người nêu lên hàng đầu phương châm “phòng bệnh là chính”, Bác Hồ căn dặn: “... Phải dạy đồng bào vệ sinh thường thức”.

  Trang