Giới thiệu tỉnh - Kinh tế xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017.


Qua hiệu quả thực hiện Công văn số 397-CV/HU ngày 23/2/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nguyên Bình về thực hiện Chương trình sản xuất hàng hóa nông, lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2015, huyện Nguyên Bình tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn.


Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 9 tháng đầu năm tỉnh ta chịu tác động của các hình thế thời tiết bất lợi gây ra thiên tai như: rét đậm, rét hại, tố lốc, mưa đá vào thời kỳ chuyển mùa đầu mùa mưa. Từ đầu năm đến nay, nhiều đợt thiên tai xảy ra gây thiệt hại lớn về nhà ở, vật nuôi, tài sản, hoa màu của nhân dân trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị thiệt hại 208,933 tỷ đồng.


Chiều 4/10/2012, Đoàn đại biểu Quốc hội gồm các ông La Ngọc Thoáng, Phó Trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Cao Bẳng, Hoàng Văn Thượng và Đinh Thị Mai Lan, đại biểu Quốc hội đã đến làm việc với hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các Ngân hàng trên địa bàn.


Ngày 13/9/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án mô hình giảm nghèo bền vững-Phát triển chăn nuôi dê năm 2013 tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm.


Ngày 13/9/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án mô hình giảm nghèo bền vững-Phát triển chăn nuôi bò sinh sản năm 2013 tại xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc.


Theo báo cáo của Cục Thống kê, tình hình xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt trên 400 ngàn USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2013 ước đạt 83,8 ngàn USD, bằng 82,72% so với tháng trước, bằng 28,06% so với cùng kỳ năm 2012.


Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2013 tăng 0,5% so với tháng trước. Chỉ số giá tăng ở một số nhóm hàng như: nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình và nhóm giao thông.


Trong 6 tháng đầu năm, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã làm tốt việc cung ứng tiền mặt, bảo đảm an toàn tài sản kho quỹ. Tổng nguồn vốn quản lý và huy động đến hết tháng 6/2013 đạt 7.735 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, tăng 7% so với đầu năm.


Đến năm 2012, tỉnh ta có 312 cơ sở y tế, trong đó có 16 bệnh viện đa khoa, 96 phòng khám khu vực, một trạm điều dưỡng, 199 trạm y tế xa phường; gồm 2339 cán bộ, trong đó có 514 bác sĩ, 906 y sĩ và kỹ thuật viên, 556 y tá và điều dưỡng

Trang