Giới thiệu tỉnh - Kinh tế xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017.


Qua hiệu quả thực hiện Công văn số 397-CV/HU ngày 23/2/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nguyên Bình về thực hiện Chương trình sản xuất hàng hóa nông, lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2015, huyện Nguyên Bình tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn.


Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 9 tháng đầu năm tỉnh ta chịu tác động của các hình thế thời tiết bất lợi gây ra thiên tai như: rét đậm, rét hại, tố lốc, mưa đá vào thời kỳ chuyển mùa đầu mùa mưa. Từ đầu năm đến nay, nhiều đợt thiên tai xảy ra gây thiệt hại lớn về nhà ở, vật nuôi, tài sản, hoa màu của nhân dân trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị thiệt hại 208,933 tỷ đồng.


Chiều 4/10/2012, Đoàn đại biểu Quốc hội gồm các ông La Ngọc Thoáng, Phó Trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Cao Bẳng, Hoàng Văn Thượng và Đinh Thị Mai Lan, đại biểu Quốc hội đã đến làm việc với hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các Ngân hàng trên địa bàn.