Danh sách hỏi đáp

STT
Nội dung câu hỏi
Người hỏi Đơn vị trả lời
1 Mông Thanh Tùng
2 Nguyễn Ngọc Kiên
3 LE HOANG VIET
4 LE HOANG VIET
5 LE HOANG VIET
6 LE HOANG VIET
7 Nông Văn Nghị Văn phòng UBND tỉnh
8 Nguyễn Hồng Sơn Cơ quan khác