Mức độ 2

Thủ tục Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

Thủ tục Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

 Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh

Thủ tục Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

Thủ tục Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

 Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh

Thủ tục Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

Thủ tục Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

 Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh

Thủ tục Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất

Thủ tục Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất

 Trình tự thực hiện

Bước 1: Thân nhân người người lao động có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ khám giám định và gửi đến Hội đồng giám định y khoa.

Thủ tục Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Thủ tục Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

 Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh

Thủ tục Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

Thủ tục Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

 Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh

Thủ tục Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

Thủ tục Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

 Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh

Thủ tục Khám giám định tổng hợp

Thủ tục Khám giám định tổng hợp

 Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng

Bước 2. Cung cấp minh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng đã áp dụng trước đó còn hiệu lực với tổ chức kiểm dịch y tế hoặc thực hiện việc tiêm chủng vắc xin.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2