Mức độ 2

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

Thủ tục  mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Người thuộc diện mua bảo hiểm y tế sau đây lập bản khai (Mẫu BH1 hoặc Mẫu BH2) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Thủ tục  bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân lập bản khai (Mẫu 5) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Thủ tục  Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Đối tượng TNXP hoặc thân nhân của TNXP (trường hợp TNXP đã từ trần) thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ cho  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Bước 2: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:

Thủ tục Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Thủ tục Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Đối tượng TNXP hoặc thân nhân của TNXP (trường hợp TNXP đã từ trần) thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Bước 2: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ.

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ:

a) Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc hỏng thẻ

Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc hỏng thẻ

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Công Thương.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2