Mức độ 2

Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Sau khi xây dựng xong trung tâm sát hạch lái xe, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2