Mức độ 2

Thủ tục xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

Thủ tục xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

Trình tự  thực hiện

- Đối tượng làm đơn xin và giấy tờ liên quan;

- UBND cấp xã, phường chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

Thủ tục xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

Thủ tục xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

Trình tự  thực hiện

- Đối tượng làm đơn xin và giấy tờ liên quan;

- UBND cấp xã, phường chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

Thủ tục hỗ trợ vay vốn không lãi (thu nhập dưới 100.000,đ /khẩu/tháng)

Thủ tục hỗ trợ vay vốn không lãi (thu nhập dưới 100.000,đ /khẩu/tháng)

Trình tự thực hiện

- Đưa chỉ tiêu kế hoạch về cấp xã ;

- UBND cấp xã bình xét đối tượng được thụ hưởng và có nhu cầu;

- UBND cấp xã đề nghị UBND huyện phê duyệt.

Cách thức thực hiện

UBND huyện (thành phố).

Thủ tục cấp trợ cấp mai táng phí cho cán bộ xã từ trần

Thủ tục cấp trợ cấp mai táng phí cho cán bộ xã từ trần

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Thân nhân của (cán bộ xã chết) nộp hồ sơ tại UBND cấp xã;

- Bước 2: UBND cấp xã nhận và chuyển hồ sơ lên phòng nội vụ huyện, thành phố kiểm tra hồ sơ và nhận hồ sơ;

- Bước 3: Sau đó trình UBND huyện, thành phố xem xét ra quyết định.

Thủ tục tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Thủ tục tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Phòng Nội vụ tổng hợp nhu cầu, thông báo tuyển dụng;

- Bước 2: Cá nhân gửi hồ sơ đến phòng Nội vụ huyện, thành phố;

- Bước 3: Phòng Nội vụ huyện, thành phố nhận hồ sơ, xét tuyển;

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2