Mức độ 2

Thủ tục Hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

 Thủ tục Hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi bị mất việc làm hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Cao bằng để đăng ký.

Thủ tục Đăng ký, cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề.

Thủ tục Đăng ký, cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ hơ tại Sở Lao động - TBXH.

- Sở Lao động - TBXH tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông

Thủ tục Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ hàng khi vận chuyển động vật với số lượng lớn ra ngoài tỉnh khi đi qua Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông phải đăng ký kiểm dịch với Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông;

Thủ tục Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước)

Thủ tục Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước)

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ hàng có động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao phải đăng ký với Chi cục Thú y địa phương ít nhất 10 ngày trước khi khai mạc

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận KDĐV vận chuyển ra ngoài tỉnh : Nộp hồ sơ về Trạm Thú y huyện, thành phố, để thực hiện thủ tục kiểm dịch vận chuyển động vật trong tỉnh.

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

Trình tự thực hiện

- Bước 1:  Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị  hồ sơ  theo quy định và nộp tại Chi cục Thú y tỉnh.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận nộp hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do địa phương quản lý

Đăng ký xây dựng  vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do địa phương quản lý

Trình tự thực hiện

- Bước 1: UBND các huyện, thành phố đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, UBND cấp xã, chủ cơ sở chăn nuôi do địa phương quản lý đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh phải lập hồ sơ gửi về Chi cục Thú y tỉnh.

Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh

Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận KDSPĐV vận chuyển trong tỉnh thì nộp hồ sơ về Trạm Thú y huyện, thành phố sở tại

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2