Mức độ 2

Thủ tục cấp trợ cấp mai táng phí cho cán bộ xã từ trần

Thủ tục cấp trợ cấp mai táng phí cho cán bộ xã từ trần

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Thân nhân của (cán bộ xã chết) nộp hồ sơ tại UBND cấp xã;

- Bước 2: UBND cấp xã nhận và chuyển hồ sơ lên phòng nội vụ huyện, thành phố kiểm tra hồ sơ và nhận hồ sơ;

- Bước 3: Sau đó trình UBND huyện, thành phố xem xét ra quyết định.

Thủ tục tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Thủ tục tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Phòng Nội vụ tổng hợp nhu cầu, thông báo tuyển dụng;

- Bước 2: Cá nhân gửi hồ sơ đến phòng Nội vụ huyện, thành phố;

- Bước 3: Phòng Nội vụ huyện, thành phố nhận hồ sơ, xét tuyển;

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2