Mức độ 2

Thủ tục Đăng ký, cấp giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề

 Thủ tục Đăng ký, cấp giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ hơ tại Sở Lao động - TBXH.

- Sở Lao động - TBXH tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì  trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục Tư vấn giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

 Thủ tục Tư vấn giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Trình tự thực hiện

- Sau khi nhận được Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, cá nhân có nhu cầu tư vấn việc làm đến Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Cao Bằng để được tư vấn giới thiệu việc làm.

Thủ tục Tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

 Thủ tục Tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Trình tự thực hiện

- Sau khi hết thời hạn tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm đề nghị tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Trung tâm Giới thiệu việc làm lập danh sách người lao động thuộc đối tượng tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Thủ tục Tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

 Thủ tục Tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Trình tự thực hiện

- Trung tâm Giới thiệu việc làm lập danh sách người lao động thuộc đối tượng tạm dừng hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

- Dự thảo Quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội ký quyết định.

Thủ tục Chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục Chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trình tự thực hiện

- Trung tâm Giới thiệu việc làm lập danh sách người lao động thuộc đối tượng chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp

- Dự thảo Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký quyết định.

Thủ tục Hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp một lần

 Thủ tục Hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp một lần

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Cao Bằng.

- Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, thẩm định hồ sơ, hoàn chỉnh thủ tục trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để ra Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần.

Thủ tục Hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

 Thủ tục Hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi bị mất việc làm hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Cao bằng để đăng ký.

Thủ tục Đăng ký, cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề.

Thủ tục Đăng ký, cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ hơ tại Sở Lao động - TBXH.

- Sở Lao động - TBXH tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông

Thủ tục Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ hàng khi vận chuyển động vật với số lượng lớn ra ngoài tỉnh khi đi qua Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông phải đăng ký kiểm dịch với Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông;

Thủ tục Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước)

Thủ tục Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước)

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ hàng có động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao phải đăng ký với Chi cục Thú y địa phương ít nhất 10 ngày trước khi khai mạc

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2