Mức độ 2

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận KDĐV vận chuyển ra ngoài tỉnh : Nộp hồ sơ về Trạm Thú y huyện, thành phố, để thực hiện thủ tục kiểm dịch vận chuyển động vật trong tỉnh.

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

Trình tự thực hiện

- Bước 1:  Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị  hồ sơ  theo quy định và nộp tại Chi cục Thú y tỉnh.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận nộp hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do địa phương quản lý

Đăng ký xây dựng  vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do địa phương quản lý

Trình tự thực hiện

- Bước 1: UBND các huyện, thành phố đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, UBND cấp xã, chủ cơ sở chăn nuôi do địa phương quản lý đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh phải lập hồ sơ gửi về Chi cục Thú y tỉnh.

Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh

Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận KDSPĐV vận chuyển trong tỉnh thì nộp hồ sơ về Trạm Thú y huyện, thành phố sở tại

Thủ tục xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

Thủ tục xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

Trình tự  thực hiện

- Đối tượng làm đơn xin và giấy tờ liên quan;

- UBND cấp xã, phường chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

Thủ tục xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

Thủ tục xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

Trình tự  thực hiện

- Đối tượng làm đơn xin và giấy tờ liên quan;

- UBND cấp xã, phường chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

Thủ tục xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

Thủ tục xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

Trình tự  thực hiện

- Đối tượng làm đơn xin và giấy tờ liên quan;

- UBND cấp xã, phường chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2