Mức độ 2

Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp phép, nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh.

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể.

Cấp Giấy phép xe tập lái

Cấp Giấy phép xe tập lái

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Sau khi xây dựng xong trung tâm sát hạch lái xe, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2