Mức độ 2

Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

 

Trình tự thực hiện

+  Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá cho Sở Công Thương

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

 

 

Trình tự thực hiện

- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Trung tâm trọng tài;

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài.

 

Cách thức thực hiện

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

 

 

Trình tự thực hiện

- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

 

Trình tự thực hiện

Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài hoàn thiện hồ sơ xin đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Chi nhánh.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2