Mức độ 3

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Trình tự thực hiện

- Trung tâm tư vấn pháp luật gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

          - Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Trình tự thực hiện

- Văn phòng công chứng chuyển đổi nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động;

Thủ tục Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Thủ tục Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Trình tự thực hiện

- Việc đăng ký tập sự lại được thực hiện tại Sở Tư pháp nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự;

- Sở Tư pháp ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp.

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Trình tự thực hiện

- Việc đăng ký tập sự được thực hiện tại Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng;

- Sở Tư pháp ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng.

Cách thức thực hiện

Thủ tục đăng ký hợp đồng cá nhân

 Thủ tục đăng ký hợp đồng cá nhân

Trình tự thực hiện

+ Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Người lao động gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng cá nhân tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 3