Mức độ 3

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh, quyết định khen thưởng.

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

 

Trình tự thực hiện

- Cơ sở in có nhu cầu cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

 

Trình tự thực hiện

- Cơ sở in có nhu cầu cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có một trong các thay đổi về tên gọi, địa chỉ, thành lập chi nhánh, chia tách hoặc sáp nhập.

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

 

 

Trình tự thực hiện

Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức nước ngoài.

Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 

 

Trình tự thực hiện

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hà Nội gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội;

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

 

 

Trình tự thực hiện

Việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài phải được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuấ bản cấp giấy phép.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 3