Mức độ 4

Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Trình tự thực hiện

- Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự báo cáo Sở Tư pháp bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt tập sự;

- Sở Tư pháp ra quyết định chấm dứt tập sự, đồng thời xóa tên người tập sự khỏi Danh sách người tập sự của Sở Tư pháp;

Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức đoàn người quảng cáo.

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn.(có dịch vụ bưu chính công ích)

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và  Du lịch chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện quảng cáo.

Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

Trình tự thực hiện

Trước khi chứng chỉ hành nghề hết hạn một tháng, cá nhân đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y.

- Phòng chức năng thẩm tra, nếu đủ điều kiện tiến hành gia hạn.

- Cá nhân nhận chứng chỉ hành nghề và nộp lệ phí tại Chi cục Thú y

Thủ tục Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Thủ tục Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 4