Mức độ 4

Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

Trình tự thực hiện

Trước khi chứng chỉ hành nghề hết hạn một tháng, cá nhân đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y.

- Phòng chức năng thẩm tra, nếu đủ điều kiện tiến hành gia hạn.

- Cá nhân nhận chứng chỉ hành nghề và nộp lệ phí tại Chi cục Thú y

Thủ tục Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Thủ tục Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 4