Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng CCVC đợt II năm 2013

Đợt tuyển dụng lần này, các sở, ngành và UBND các huyện trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng 73 chỉ tiêu công chức và 102 chỉ tiêu viên chức. Trong đó, các sở, ngành tuyển 30 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên, cán sự và tương đương; 68 chỉ tiêu viên chức  kỹ sư, kế toán, lưu trữ viên, giáo viên, kỹ thuật viên...

tuyen%20dung

Thông báo tuyển dụng được niêm yết tại Sở Nội vụ

Để công tác tuyển dụng công chức, viên chức đợt II năm 2013 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng Luật và đúng Quy chế tuyển dụng, Sở Nội vụ đã niêm yết công khai về chỉ tiêu, điều kiện đăng ký, hồ sơ đăng ký dự tuyển  và thông báo cụ thể trên các  phương tiện thông tin đại chúng.  

Qua tổng hợp sơ bộ, đã có hơn 400 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến ngày 6/12/2013. Sở Nội vụ đã xây dựng chương trình, kế hoạch ôn tập cho những người đăng ký dự tuyển ngay sau khi kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo theo đúng thời gian quy định.

Theo baocaobang.vn

 

Các tin tức khác