Ủy ban MTTQ tỉnh: Phối hợp vận động trên 10 tỷ đồng thực hiện Chương trình an sinh xã hội

Ngày 15/1/2014, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 11, khóa X nhiệm kỳ 2009 - 2014. Các đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh,  tới dự.

 Năm 2013, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động, ưu tiên hàng đầu cho việc đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân. Ủy ban MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; “Ngày vì người nghèo”; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

 
        
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Eng phát biểu tại Kỳ họp.    

 Trong năm, có 90.745 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 78,17%; 1.403 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, đạt 56,72%. Quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh nhận được trên 4 tỷ 634 triệu đồng, phối hợp vận động trên 10 tỷ đồng thực hiện Chương trình an sinh xã hội. MTTQ các cấp triển khai 892 hội nghị với gần 37.000 người tham dự, trên 1.500 ý kiến tham gia đóng góp vào Dự thảo Hiến pháp 1992; Đến nay, duy trì 1.756 câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt ở khu dân cư; toàn tỉnh thành lập 2.472 tổ hòa giải cơ sở; 199 ban thanh tra nhân dân, với trên 1.400 thành viên, tổ chức..

Năm 2014, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên thống nhất triển khai thực hiện 5 nội dung trọng tâm: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tăng cường đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Kỳ họp đã hiệp thương bầu bổ sung 5 ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2009 - 2014. Đồng thời, thông qua Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 9 ủy viên ban thường trực và 85 ủy viên Ủy ban.

 

Đồng chí Hoàng Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" cho các cá nhân.    

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 20 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 42 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2013.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác