Phó Bí thư Tỉnh ủy Đàm Văn Eng làm việc với Sở LĐ-TB&XH

Ngày 10/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến làm việc về công tác Đảng, công tác tổ chức, tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH).

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH có 150 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ; 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt và chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch giao. Sở gồm 1 chi cục (phòng, chống tệ nạn xã hội) và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Công tác quản lý và bố trí, sử dụng cán bộ được quan tâm, việc điều chỉnh, phân công, bố trí phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, đảm bảo nguyên tắc đúng người, đúng việc. Ngành đã tập trung thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao: giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, tiền lương, tuyên truyền về công tác xuất khẩu lao động, thực hiện chính sách người có công, phòng, chống tệ nạn xã hội... Đảm bảo cho các đối tượng được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 

Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, trên địa bàn chưa có đơn vị được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, vì vậy việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động chủ yếu phải thuê các đơn vị huấn luyện ngoài tỉnh. Việc quản lý lao động sang Trung Quốc làm thuê trái phép gặp nhiều khó khăn do chưa có văn bản hướng dẫn thống nhất của các bộ, ngành từ Trung ương. Công tác tuyển sinh đào tạo nghề gặp nhiều khó khăn, một số cơ sở dạy nghề chưa được trang bị đầy đủ thiết bị dạy nghề. Điểm vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao dành cho trẻ em hầu như không có, ảnh hưởng đến tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội gặp nhiều khó khăn...

Sở LĐ-TB&XH kiến nghị: Có chính sách thu hút các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là các ngành thu hút và tạo việc làm ổn định, bền vững cho người lao động của tỉnh; quan tâm chỉ đạo các chương trình giảm nghèo bền vững, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; có chủ trương đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh.

Giải quyết các chế độ liên quan đến đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác dạy nghề; ưu tiên phân bổ kinh phí thực hiện công tác việc làm, xuất khẩu lao động và thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, chỉ tiêu đào tạo nghề để đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các năm tiếp theo; bổ sung chỉ tiêu để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước phục vụ cho công tác quy hoạch cán bộ của ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng yêu cầu, ngành LĐ-TB&XH tỉnh tiếp tục làm tốt công tác Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng cụ thể hóa từng nhiệm vụ, công tác của ngành. Rà soát, củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy cán bộ theo hướng phát huy hiệu quả năng lực của từng người. Trong năm 2017, tập trung giải quyết tốt chế độ chính sách đối với người nhiễm chất độc da cam/dioxin; có hướng giải quyết sớm những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trực thuộc.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác