Triển khai công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2017

Sáng 10/3, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) tỉnh triển khai công tác GDQP&AN năm 2017. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu 1. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2016, Hội đồng GDQP&AN tỉnh tổ chức 55 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQP&AN) cho các đối tượng với 3.441 học viên. Năm học 2015 - 2016, có 30/30 trường THPT, 5/5 trường cao đẳng, trung cấp, dạy nghề tổ chức GDQP&AN cho học sinh, sinh viên. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, Thành phố quán triệt và thực hiện Thông tư số 39/2014/TT-BQP ngày 3/6/2014 của Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình khung GDQP&AN cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, xã hội; các đối tượng đào tạo đều được học môn học GDQP&AN và kiểm tra đánh giá kết quả theo đúng quy định; tổ chức 4 lớp giảng dạy môn GDQP&AN, 295 học viên.

 Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận Hội nghị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến KTQP&AN toàn dân được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, đổi mới về tổ chức phương pháp, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với phong tục tập quán của các dân tộc vùng cao. Xây dựng được 60 chuyên mục, 3 chuyên trang và 1.213 tin, bài đăng tải, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền lồng ghép với gặp gỡ thanh niên lên đường nhập ngũ và tuyên truyền tại khu dân cư được 347 lần. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên GDQP&AN của tỉnh từng bước được xây dựng, hoạt động có hiệu quả.

Năm 2017, Hội đồng GDQP&AN các cấp tiếp tục quán triệt sâu rộng quan điểm, chủ trương, chính sách về công tác GDQP&AN, đặc biệt là Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp; tăng cường sự phối họp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác GDQP&AN. Tiếp tục bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng, ưu tiên cán bộ chủ chốt, cán bộ mới được kiện toàn. Nâng cao chất lượng phổ biến KTQP&AN toàn dân...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị, Hội đồng GDQP&AN các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, người đứng đầu cơ  quan, tổ chức các cấp, các ngành, vai trò tham mưu của các cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN các cấp đối với nhiệm vụ GDQP&AN. Củng cố, kiện toàn, tăng cường kiểm tra của Hội đồng GDQP&AN các cấp. Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động rà soát, nắm chắc số lượng từng đối tượng cần bồi dưỡng KTQP&AN, xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng cho các đối tượng theo quy định...

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác