Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Ngày 16/3, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2012 – 2016. Dự Hội nghị có các đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên BTV Tỉnh  ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và lãnh đạo 13 huyện, thành phố cùng hơn 103 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 89.338 hội viên Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

 
Các đại biểu dự Hội nghị

5 năm qua, các cấp Hội Nông dân triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi với nhiều cách làm phù hợp, hiệu quả, có sức lan tỏa lớn làm thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế của cán bộ, hội viên, nông dân với những kết quả đáng ghi nhận: Giai đoạn 2012 - 2016, đã có 210.023 lượt hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp; đã có trên 108.586 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp; mở 5.218 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, công nghệ cho 190.217 lượt hội viên, nông dân; tổ chức 10.530 cuộc tuyên truyền với 351.267 lượt người tham gia; tổ chức 1.210 điểm trình diễn các mô hình trồng trọt, chăn nuôi; phối hợp các ngành liên quan tổ chức gần 100 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho gần 3.000 hội viên; cung ứng trên 8.000 tấn phân bón các loại; các cấp Hội tín nhận ủy thác, tín chấp giúp hơn 30.000 lượt hộ nông dân vay trên 900 tỷ đồng vốn ưu đãi từ Quỹ Hội Nông dân và các ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh…

Giai đoạn 2017 - 2021, các cấp Hội Nông dân tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và những cơ hội thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào nông dân SXKD giỏi phát triển theo chiều sâu cả về số lượng và chất lượng mang lại hiệu quả thiết thực làm cơ sở cho việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp; hằng năm, phấn đấu có trên 60% số hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp; trên 50% số hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp.
 

Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng ghi nhận, biểu dương những thành tích Hội Nông dân các cấp đã đạt được trong giai đoạn 2012 - 2016. Đề nghị, trong thời gian tới các cấp Hội Nông dân tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, nhiệm vụ của Hội trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là phong trào SXKD giỏi gắn với phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; chủ động hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả các nguồn vốn, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua SXKD giỏi để cán bộ, hội viên, nông dân học hỏi, áp dụng, vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, quốc tế hiện nay.

 
Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các hộ nông dân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, 50 hộ có thành tích xuất sắc trong Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2012 - 2016 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 53 hộ được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen.

Dương Liễu - Ngọc Ái

 

Các tin tức khác