Hội thảo giới thiệu các giải pháp xây dựng thành phố thông minh tại Cao Bằng

Chiều 17/3, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn Viettel tổ chức Hội thảo giới thiệu các giải pháp xây dựng thành phố thông minh tại Cao Bằng. Đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, UBND thành phố Cao Bằng;  lãnh đạo chi nhánh Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel Cao Bằng.

Các đại biểu dự Hội thảo

“Thành phố thông minh phát triển bền vững là thành phố sáng tạo, sử dụng CNTT và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả của các dịch vụ và hoạt động đô thị, nâng cao tính cạnh tranh, đáp ứng được các yêu cầu kinh tế xã hội, môi trường và văn hóa của các thế hệ hiện tại và tương lai”.

Tại Hội thảo, các chuyên gia của Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đã giới thiệu tổng quan về thành phố thông minh; các hệ thống ứng dụng mà Tập đoàn đã và đang triển khai tại các địa phương, đơn vị trong các lĩnh vực: hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; dịch vụ camera an ninh; sản phẩm bảo mật Viettel security; giải pháp truyền hình hội nghị;  dịch vụ công thông minh, an ninh công cộng và ứng cứu khẩn cấp thông minh; y tế thông minh giáo dục và đào tạo thông minh; giao thông thông minh, du lịch thông minh...

Đại biểu các sở, ngành đề xuất Viettel nghiên cứu, triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành; đề nghị Viettel có cơ chế hỗ trợ để địa phương có thể triển khai các ứng dụng CNTT trong điều kiện nguồn lực tài chính của tỉnh hạn hẹp....

Dựa trên những định hướng lớn của tỉnh về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020, Viettel đề xuất  các lĩnh vực được ưu tiên hợp tác giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn Viettel gồm:  Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, năng lượng, dịch vụ hành chinh công, bảo mật và an toàn thông tin…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang phát biểu kết luận Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang đánh giá cao các giải pháp xây dựng thành phố thông minh của Viettel. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Viettel cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng chi tiết hơn các hạng mục đầu tư, làm rõ hiệu quả đầu tư trên cơ sở khảo sát, tính toán phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại tỉnh Cao Bằng; các sở, ngành cần nghiên cứu, tham khảo các địa phương đã thực hiện để tham mưu cho tỉnh việc thực hiện các mô hình; phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan để Viettel xây dựng, hoàn thiện và cung ứng dịch vụ phù hợp; giao Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Viettel Cao Bằng tham mưu chuẩn bị để UBND tỉnh và Tập đoàn Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.

Dương Liễu – Ngọc Ái

Các tin tức khác