Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Sáng 17/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng năm 2017 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các sở: Công thương, Nội vụ, Tài chính và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

http://img.baocaobang.vn/Uploaded/minhpn/2017_03_17/TNMT%201_copy.jpg

Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Năm 2016, Sở TNMT đã trình UBND tỉnh ban hành các quyết định về Quy định phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường; Bảng giá tính thuế tài nguyên; Quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh... Tổ chức 40 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý 29 tổ chức, cá nhân vi phạm, xử phạt hành chính 206 triệu đồng. Hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính phường Ngọc Xuân (Thành phố); phối hợp Sở Nội vụ thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Hoàn thành công tác thống kê đất đại năm 2015; rà soát kết quả kiểm kê đất đai. Thẩm định trình UBND tỉnh quyết định 255 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Thực hiện đề án tăng thu ngân sách từ đất được 133,7 tỷ đồng. Xây dựng Đề án chính sách về khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ phục vụ các công trình xây dựng nông thôn mới; Đề án chi tiết khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn trong công tác tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Dự án lấp Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản giai đoạn 2016 - 2020, xét đến năm 2030. Thu ngân sách từ lĩnh vực khoáng sản được 120 tỷ đồng. Thẩm định 14 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp 25 giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; trình UBND tỉnh cấp 12 giấy xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm 55 cơ sở...

Năm 2017 và những năm tiếp theo, Sở tiếp tục tham mưu cụ thể hóa và hoàn thiện cơ chế chính sách về lĩnh vực TNMT; rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở kiến nghị: Tỉnh bố trí thêm biên chế sự nghiệp bổ sung cho chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, Thành phố; bổ sung biên chế để thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất 1 cấp theo Luật Đất đai. Bố trí kinh phí trả nợ khối lượng hoàn thành và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn; kinh phí trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chấp thuận chủ trương phát triển quỹ đất, cho phép thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị được phép khai thác khoáng sản trong việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Sớm xem xét, phê duyệt Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; giao cho Sở chủ trì phối hợp xây dựng thí điểm 3 lò đốt rác thải sinh hoạt tại các huyện, Thành phố. Xây dựng Đề án Quy hoạch mạng lưới điểm quan trắc môi trường; đầu tư xây dựng trạm quan trắc nước và không khí tự động. Bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu... 

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng yêu cầu, ngành tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, đảng viên. Rà soát, kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức đảm bảo đúng quy định; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác tham mưu giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực đất đai, phát huy hiệu quả tiềm năng từ đất đai. Quan tâm tháo gỡ khó khăn đối với đất rừng, tạo điều kiện phát triển kinh tế rừng. Tiếp tục phối hợp rà soát các dự án khai thác, chế biến khoáng sản, đề xuất loại bỏ những dự án kém hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kiên quyết xử lý những đơn vị vi phạm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TNMT.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác