UBND tỉnh: Tiếp dân định kỳ tháng 3/2017

Ngày 16/3/2017, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ. Cùng tham gia tiếp dân có đồng chí Bế Minh Đức, Phó Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh. Đồng chí Vũ Đức Chỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

DSCN1954

Toàn cảnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2017

Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo tỉnh đã tiếp 15 lượt công dân; công dân đến khiếu nại liên quan đến những vấn đề như: phản ánh, kiến nghị về chế độ chính sách; đề nghị giải quyết tranh chấp, đền bù đất đai; yêu cầu tỉnh chỉ đạo, đôn đốc cơ quan chức năng, UBND cấp huyện giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Lãnh đạo tỉnh và đại diện các ngành tiếp thu những ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các huyện, các ngành giải quyết sớm vụ việc còn tồn đọng, sớm có kết quả trả lời cho người dân, đồng thời hướng dẫn công dân làm đơn gửi đến đúng cấp có thẩm quyền để giải quyết vụ việc.

Kim Cúc

 

Các tin tức khác