Ban chỉ đạo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Cao Bằng họp triển khai kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Cao Bằng năm 2017

Sáng 23/3, Ban chỉ đạo (BCĐ) Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 họp triển khai kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Cao Bằng năm 2017, dự thảo phân công nhiệm vụ BCĐ. Tham dự cuộc họp có các thành viên BCĐ, thành viên Ban Tổ chức. Đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì.

 

Các đại biểu dự họp

Tại cuộc họp đồng chí Ngọc Văn Chắn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức thông qua Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic, đồng thời thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ và triển khai một số nội dung công việc để tổ chức tốt Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Cao Bằng năm 2017. Tại cuộc họp, các đồng chí thành viên BCĐ, Ban Tổ chức đã thảo luận góp ý về công tác phân công nhiệm vụ và nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức, thực hiện Ngày chạy Olympic của tỉnh nhằm đạt hiệu quả cao và thiết thực.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Cao Bằng năm 2017  tổ chức vào ngày 26/3, tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh với sự tham gia của 2000 người gồm: cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, đoàn viên thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Đường chạy ở nội dung Olimpic kéo dài khoảng 1km; tất cả chạy đồng hành hưởng ứng cho cuộc vận động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Cao Bằng năm 2017.
 

Đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhân văn “ Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; nêu cao tinh thần rèn luyện thân thể, nâng cao thể lực theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó đẩy mạnh hoạt động thể thao quần chúng trong nhân dân. Đồng thời yêu cầu các thành viên BCĐ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo về công tác tổ chức, các cơ quan có liên quan cần chủ động phối hợp để tổ chức tốt Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Cao Bằng năm 2017.

Dương Liễu - Ngọc Ái

Các tin tức khác