Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh làm việc với Sở Tài chính

Ngày 29/3, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tài chính về kết quả công tác năm 2016, định hướng công tác năm 2017. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban thuộc Tỉnh ủy; một số sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

tc

Các đại biểu dự họp

Năm 2016, Sở Tài chính tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành 16 nghị quyết và các quyết định liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách. Tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 1.386.549 triệu đồng, so với dự toán trung ương giao đạt 143,8%, so với dự toán HĐND tỉnh giao đạt 106,7%, so với cùng kỳ tăng 3%, trong đó, thu nội địa 1.178.126 triệu đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 253.129 triệu đồng. Chi ngân sách địa phương 6.653.486 triệu đồng, so với dự toán trung ương giao đạt 102,7%, so với dự toán HĐND tỉnh giao đạt 91,5%, so với cùng kỳ tăng 12,5%, trong đó, chi đầu tư phát triển 1.705 tỷ 004 triệu đồng; chi thường xuyên và mục tiêu sự nghiệp 4.447 tỷ 287 triệu đồng.

Trong năm 2016, bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ, thủ tục hành chính, thực hiện việc niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các quy trình thủ tục hành chính, đã hoàn trả 100% hồ sơ, thủ tục hành chính đúng quy định;  tiến hành thẩm tra 97 dự án hoàn thành, kết quả kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 2.900 triệu đồng; cấp mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách đang thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của 477 dự án; thẩm định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và để đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất 65 hồ sơ với tổng diện tích đất 25.756,03 m2; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước 48 vụ, với giá khởi điểm 2.086 triệu đồng; thẩm định 1.144 hồ sơ giá mua sắm tài sản theo đề nghị của các đơn vị; thực hiện giải quyết 166 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý giá; ban hành 35 quyết định về giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy làm cơ sở cho đơn vị thuế thu ngân sách. Năm 2016, đã tiến hành triển khai 04 cuộc thanh tra tài chính, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 177,15 triệu đồng, giảm trừ quyết toán A-B tiết kiệm chi ngân sách 11,31 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 406,25 triệu đồng.

Sở Tài chính kiến nghị: Đề nghị tỉnh tạo điều kiện cho công chức đang giữ chức vụ, quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng được học tập, bồi dưỡng trung cấp, cao cấp lý luận chính trị; kịp thời bổ sung biên chế công chức cho đơn vị. Chỉ đạo quyết liệt, tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước; các cấp, ngành triển khai thực hiện đề án thu ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng thu so với dự toán giao. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch chi tiêu tiết kiệm và quản lý nguồn kinh phí ngân sách chặt chẽ, thực hiện chi thường xuyên trong phạm vi dự toán giao.

HXA_copy

Đồng chí Hoàn Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Tài chính tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng đào tạo chuyên môn cho cán bộ, công chức; quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực tài chính; thực hiện có hiệu quả công tác thu chi ngân sách của tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách tài chính, triển khai phần mềm một cửa liên thông  hiện đại; tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế chính sách để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư tại tỉnh, góp phần giảm bớt chi ngân sách địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý thu thuế, chống thất thu thuế và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, gian lận, trốn thuế. Tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế; tăng cường minh bạch thông tin, công tác kiểm tra, thanh tra tài chính.

Ngọc Ái

 

Các tin tức khác