Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII lần thứ 9 (mở rộng)

Ngày 13/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020, tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng). Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan; đồng chí Hoàng Công Hà, Vụ phó Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Trong quý I/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 6 Chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp; Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với 24 sở, ban, ngành, đơn vị để nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và những năm tiếp theo.

Hết quý I, toàn tỉnh gieo cấy lúa được 742,8ha, đạt 20,9% KH, tăng 51,3% so với cùng kỳ;  ngô 18.172,5 ha, đạt 71% KH, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước; thuốc lá 3.567 ha, đạt 93,4% KH, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn trâu hiện có 106.694 con, tăng 0,19% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò có 113.251 con, giảm 11,15% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 715,4 tỷ đồng, đạt 26,5% KH, tăng 84,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.382,66 tỷ đồng, đạt 22,85%KH, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 87,2 triệu USD, giảm 59,7% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách được 270,6 tỷ đồng, bằng 24% dự toán trung ương giao, bằng 20% dự toán tỉnh giao; trong đó thu nội địa đạt 240,2 tỷ đồng, thu thuế xuất nhận khẩu đạt 30,4 tỷ đồng. Chi ngân sách đạt 900 tỷ đồng, bằng 12% so với dự toán trung ương giao. Tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn ước đạt 15.789 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt 2.858 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Quý II, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống cháy rừng các huyện năm 2017.

Hội nghị tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; tháo gỡ khó khăn, sản xuất công nghiệp; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới; triển khai đồng bộ các giải pháp tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017...

Hội nghị thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (sửa đổi, bổ sung).

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh,  Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp, ngành, địa phương tập trung khắc phục những hạn chế, tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp để lãnh, chỉ đạo phát triển KT - XH hiệu quả trong thời gian tới. Về đề án tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng NTM, các ngành, các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh; chú trọng tăng thu ngân sách. Làm tốt công tác an sinh xã hội, chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; đẩy mạnh quảng bá du lịch, thu hút đầu tư vào du lịch. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngọc Ái

 

Các tin tức khác