Hội nghị gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp năm 2017

Ngày 14/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cùng trên 100 DN trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị

Tính đến hết quý I/2017, toàn tỉnh có 1.230 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn 13.994,783 tỷ đồng; 391 hợp tác xã hoạt động với tổng vốn đăng ký 435,128 tỷ đồng. Các doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn đăng ký kinh doanh bình quân trên 11,73 tỷ đồng/doanh nghiệp; hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực: xây dựng, thương mại dịch vụ, khai thác chế biến khoáng sản, tư vấn thiết kế …. Năm 2016, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt 1.892,6 tỷ đồng, bằng 149,3% so với năm 2015; lợi nhuận thu được 25,933 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 200 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, có 19 ý kiến phát biểu của các doanh nghiệp kiến nghị về những vấn đề: Tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận thị trường, liên kết tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; xây dựng và hoàn thiện danh mục các dự án kêu gọi đầu tư,...; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn vay; công khai, minh bạch thông tin trong đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng; bố trí nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; hỗ trợ doanh nghiệp về giải phóng mặt bằng…

Tại Hội nghị, các sở, ngành trực tiếp giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp; đối với những kiến nghị các ngành tiếp tục xem xét, tham mưu với tỉnh để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản xuất; Công bố Quyết định số 512/QD-UBND, ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ DN.

 

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, đề nghị của các doanh nghiệp, qua các ý kiến phần nào nắm được các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp. Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ và sớm có giải pháp xử lý để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đồng thời khắc phục tồn tại về thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn hoạt động sản xuất đảm bảo đúng quy định pháp luật cho các doanh nghiệp. Ban thi đua khen thưởng tỉnh quan tâm hơn nữa đến khối doanh nghiệp... Các doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết hỗ trợ nhau trong đầu tư, kinh doanh. Các ý kiến chưa được phát biểu tại hội nghị tiếp tục gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, UBND tỉnh chỉ đạo và giao các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ trả lời doanh nghiệp.

Kim Cúc

 

 

 

 

Các tin tức khác