Hội nghị quán triệt Đề án PCI tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020

Ngày 14/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giai đoạn 2017 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Mục tiêu của Đề án PCI tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020: Từng bước cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao điểm số các chỉ số thành phần, năm sau cao hơn năm trước, đạt vị trí thứ 59 trở lên. Cụ thể, đối với các chỉ số thành phần được đánh giá dưới 5 điểm, phấn đấu năm 2017 đạt 5 triểm trở lên; đối với các chỉ số thành phần được đánh giá  từ 5 - 6 điểm, phấn đấu mỗi năm tăng 10% số điểm trở lên; đối với chỉ số thành phần được đánh giá đạt từ 6 - 7 điểm, phấn đấu mỗi năm tăng 5% số điểm trở lên; đối với chỉ số thành phần được đánh giá từ 7 - 8 điểm, phấn đấu mỗi năm tăng 3% số điểm trở lên; đối với chỉ số thành phần được đánh giá đạt từ 8 điểm trở lên phấn đấu duy trì không để tụt điểm.

Đề án thực hiện trên phạm vi tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2017 - 2020, đối tượng của Đề án là các cá nhân, các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Đề án nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức trong xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao PCI của tỉnh; Nâng cao tính năng động, linh hoạt của lãnh đạo các ngành, các cấp thông qua việc học tập kinh nghiệm một số tỉnh có nhiều sáng kiến, mô hình nâng cao hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh; Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp; Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp; Huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng KT - XH trọng điểm; Tăng cường và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh.

PCI là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, được phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố chính thức năm 2005, theo công bố của VCCI, vị trí xếp hạng PCI của tỉnh Cao Bằng qua các năm nằm ở nhóm thấp nhất cả nước, việc triển khai hiệu quả Đề án PCI tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020 sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh, hướng tới mục tiêu đưa Cao Bằng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, góp phần cải thiện phát triển KT - XH tại địa phương.

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động cụ thể hơn nhằm hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển, cải thiện môi trường đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành. Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục duy trì và giữ những chỉ số khá, triển khai kịp thời các giải pháp đẩy mạnh và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Cần đẩy mạnh ứng dụng thông tin và công khai, minh bạch thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, chấp hành kỷ cương thực thi công vụ, công chức, viên chức trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý các cán bộ, công chức có biểu hiện quan liêu, tiêu cực. Tiếp tục công bố, công khai số điện thoại đường giây nóng của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị... Đồng chí đề Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ nữ doanh nhân các tổ chức doanh nghiệp của tỉnh tham gia tích cực cùng chính quyền trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh...

Kim Cúc

Các tin tức khác