Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh

Ngày 19/4/2017, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về công tác xây dựng Đảng, tư tưởng chính trị và công tác chuyên môn ngành Thuế năm 2016, 2017 và các năm tiếp theo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và một số sở ngành liên quan.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian qua Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và triển khai đầy đủ kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các văn bản chỉ đạo đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động.

Trong năm 2016, Đảng bộ Cục Thuế đã hoàn thành 100% các chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đề ra; Công tác xây dựng và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo được triển khai theo đúng quy trình, năm 2016 Cục Thuế đã bổ nhiệm mới 24 chức danh, bổ nhiệm lại 4 chức danh. Đảng ủy, Ủy Ban kiểm tra không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên của đơn vị, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: thu ngân sách (thu nội địa) năm 2016  đạt 1.169 tỷ đồng, đạt 110,8% dự toán tỉnh giao, tăng 2,2% so với năm 2015, trong đó, thu do ngành Thuế quản lý đạt 1.121,85 tỷ bằng 108,4% dự toán tỉnh giao.

 Cục Thuế tỉnh triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung; chủ động tham mưu UBND tỉnh những cơ chế, chính sách để quản lý tốt các nguồn thu, khơi tăng nguồn thu ngân sách. Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành theo dõi sát tình hình biến động thị trường để xây dựng bảng giá tính thuế sát thực tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý kê khai, cấp mã số thuế, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động tạm dừng kinh doanh, đóng mã số thuế, giải thể, phá sản…của người nộp thuế. Trong năm tiếp nhận và xử lý 281 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế, thực hiện hoàn thuế 280 hồ sơ với tổng số tiền trên 43,1 tỷ đồng; miễn, giảm thuế cho 3.544 lượt hồ sơ với số tiền trên 20,4 tỷ đồng. Tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 100%; thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 164 đơn vị, tổng thuế truy thu và phạt qua công tác kiểm tra thuế là 6,15 tỷ đồng, truy hoàn thuế giá trị gia tăng 364 triệu đồng, giảm lỗ 599 triệu đồng; thanh tra thuế đối với 21 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch, qua thanh tra thuy thu thuế 3,98 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính về thuế 1,7 tỷ đồng, giảm lỗ 13,1 tỷ đồng,....

Năm 2017 và những năm tiếp theo Cục Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra theo chương trình của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ. Chủ động triển khai tốt dự toán thu ngân sách, rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Đẩy mạnh áp dụng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ thực thi pháp luật thuế phù hợp với từng nhóm người nộp thuế. Tăng cường quản lý chặt chẽ mã số thuế, kê khai thuế. Nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát người nộp thuế xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật về thuế; giải quyết kịp thời chính xác các trường hợp khiếu nại, tố cáo về thuế của người nộp thuế. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo các khoản nợ thuế được phân loại, theo dõi đầy đủ, chính xác. Xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế đầy đủ, có tính liên kết, gắn chặt với quá trình cải cách thủ tục hành chính thuế và áp dụng thuế điện tử.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc các thành viên đoàn công tác đề nghị trong thời gian tới Cục Thuế tỉnh cần chú trọng quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú ý công tác bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng; đánh giá toàn diện hơn các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thường xuyên cập nhập các văn bản trong công tác quản lý thuế, phối hợp với các ngành tham mưu điều chỉnh kịp thời những văn bản sửa đổi bổ sung về chính sách thuế; phối hợp với các cơ quan trong quản lý thuế, thường xuyên theo dõi tăng giảm thuế phát sinh mới để báo cáo UBND tỉnh tránh thất thu ngân sách; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân; có giải pháp thiết thực để truy thu, tăng cường thu nợ đọng thuế trong đó tập trung vào các đề án thu ngân sách. Cải cách thủ tục hành chính thuế; thực hiện các quy định pháp luật về thuế…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác xây dưng đảng, công tác chính trị tư tưởng và công tác chuyên môn của Cục Thuế. Đồng thời đề nghị Cục Thuế tỉnh thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; hạn chế ngăn ngừa tiêu cực vi phạm; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan; triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt luật phòng chống tham nhũng; nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức; thực hiện tốt quy chế làm việc và các quy tắc hoạt động của ngành; quan tâm phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ, thực hiện tốt luân chuyên điều động cán bộ…

Trong công tác chuyên môn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh chủ động phối hợp với các cấp, ngành tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế chính sách quản lý thu; phấn đấu đạt và vượt dự toán thu ngân sách được giao hàng năm; triển khai có hiệu quả các cam kết của UBND tỉnh với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phối hợp với các cơ quan triển khai hiệu quả 3 Đề án thu ngân sách, trong đó đề xuất những giải pháp đột phá trong tăng thu ngân sách của địa phương. Chủ trì phối hợp với các ngành có các giải pháp thu thuế nợ đọng của doanh nghiệp, hợp tác xã; rà soát các khoản thu thuế đảm bảo thu đúng thu đủ, hạn chế các phát sinh nợ đọng mới; thí điểm thực hiện một số giải pháp mạnh đối với những doanh nghiệp cố tình trây ì nợ đọng thuế đồng thời quan tâm đề xuất khen thưởng những đơn vị; chuẩn bị nội dung và tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện chính sách thuế trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai minh bạch chính sách thuế và đường dây nóng tại bộ phận một cửa; tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách về thuế để công dân hiểu và thực hiện kịp thời đầy đủ.

Kim Thoa

Các tin tức khác