Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017

Ngày 17/5, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp” do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị; đại diện các sở, ngành, đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Cao Bằng

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, cả nước đã đạt nhiều kết quả nhất định. Cụ thể, từ tháng 4/2016 đến nay, toàn quốc có hơn 120.000 doanh nghiệp thành lập mới. Gần 1.100 kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp được tiếp nhận và chuyển tới cơ quan Nhà nước để xem xét, giải quyết, Trong đó, có 850 kiến nghị được xử lý, giải quyết, đạt 77,4%. Việc triển khai Nghị quyết đã tạo được chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp chính quyền địa phương, nhất là về lề lối, tác phong, thái độ phục vụ. Công tác phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp được các địa phương quan tâm. Công tác cải cách thủ tục hành chính của các tỉnh, thành đạt kết quả tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như một số quy định, cơ chế chính sách chưa thực sự tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; một số cán bộ, công chức còn nhũng nhiễu, tiêu cực, chưa có cơ chế thực hiện hiệu quả để kiểm tra, giám sát; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn chồng chéo, kéo dài, gây khó khăn cho doanh nghiệp…

Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục “Đồng hành cùng doanh nghiệp” bằng việc thực hiện nhiều nhóm giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách, tăng cường thực thi thể chế, pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, hoạt động của Tổ công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cũng như tăng cường công tác thông tin và truyền thông.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung đánh giá, thảo luận các hoạt động về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết số 19/2016 của Chính phủ. Các doanh nghiệp tại nhiều địa phương đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, cũng như thẳng thắn đề xuất nhiều kiến nghị với Chính phủ như: Cần hỗ trợ doanh nghiệp về vấn đề tỷ giá; doanh nghiệp trong nước cần được hỗ trợ để đầu tư công nghệ phát triển, nâng cao tính cạnh tranh; giảm thiểu các cuộc thanh, kiểm tra có nội dung chồng chéo đối với doanh nghiệp…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Đã yêu cầu các cơ quan xây dựng ngay một chỉ thị là không được thanh tra, kiểm tra DN 1 năm quá 1 lần, thanh tra đột xuất khi vi phạm thì không được mở rộng. Thủ tưởng cũng chỉ rõ, các DN lớn, các nhà đầu tư yên tâm rằng, Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ phải xây dựng và bảo đảm môi trường kinh doanh tốt, thân thiện với kinh doanh, có năng lực cạnh tranh cao; không chỉ có tự do kinh doanh, tự do sáng tạo mà còn an toàn với người đầu tư, kinh doanh, tài sản, vốn đầu tư; không chỉ chi phí giao dịch thấp mà còn rủi ro thấp; không chỉ độc quyền kinh doanh được kiểm soát mà còn chống hàng giả, hàng nhái hiệu quả để bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng, hiệu quả; môi trường kinh doanh có độ tin cậy cao, vững chắc để mọi người yên tâm đầu tư và mở rộng kinh doanh...

Ngay sau Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ họp với các bộ, ngành, cơ quan để xem xét, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, nhằm đề ra chỉ thị quan trọng để thúc đẩy, thực hiện tốt hơn Nghị quyết 35/NQ-CP, với tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ngọc Ái

Các tin tức khác