Họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tỉnh Cao Bằng

Ngày 17/5/2017, Ban Chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 tỉnh đã tổ chức cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và kế hoạch kiểm tra Kỳ thi. Đồng chí Trịnh Hữu Khang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

IMG_0262

Đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp, để tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các văn bản chỉ đạo thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham mưu cho UBND tỉnh ra các văn bản chỉ đạo thi. Hướng dẫn tổ chức ôn tập kiến thức, tổ chức học tập quy chế thi đến giáo viên làm nhiệm vụ thi và học sinh dự thi. Chỉ đạo các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức thi thử cho học sinh theo nội dung đề thi minh họa của Bộ giáo dục và Đào tạo. Thành lập 02 đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra  30 trường THPT và 13 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp -  giáo dục thường xuyên về thực hiện việc hoàn thành chương trình theo tiến độ kế hoạch và biên chế năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh theo quy chế thi...

Hiện nay, địa điểm sao in đề thi đã được chuẩn bị đảm bảo cách ly, an toàn theo quy chế và các điều kiện kỹ thuật cho việc sao in đề thi. Sở cũng đã có phương án đưa đề thi đến điểm thi.

Toàn tỉnh có 4.788 thí sinh đăng ký thi, trong đó, đăng ký thi để xét tốt nghiệp là 2.262 thí sinh; thi tốt nghiệp và tuyển sinh là 1.821 thí sinh; chỉ thi tuyển sinh là 705 thí sinh. Thí sinh đăng ký thi các môn học: Toán học có 4.471 thí sinh; Vật lý 1.105 thí sinh; Hóa học 1.138 thí sinh; Sinh học 1.063 thí sinh; Ngữ văn 4.621 thí sinh; Lịch sử 4.246 thí sinh; Địa lý 4.107 thí sinh; Tiếng Anh 3.649 thí sinh; Giáo dục công dân 3.254 thí sinh, Tiếng Trung và Tiếng Nhật mỗi môn có 1 thí sinh đăng ký dự thi.

Thời gian thi cụ thể như sau: Ngày 21/6/2017, 14h, thí sinh đến phòng thi nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi, làm thủ tục dự thi và đính chính các sai sót (nếu có); ngày 22/6, sáng thi môn Ngữ văn (120 phút), chiều môn Toán (90 phút); ngày 23/6, sáng làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học (150 phút), chiều thi môn Ngoại ngữ (60 phút); ngày 24/6, sáng làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn: Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân  (150 phút).

Toàn tỉnh thành lập 21 điểm thi, 1 Ban chấm thi có 68 cán bộ, giáo viên tham gia. Ban chấm thi làm việc từ ngày 26/6/2017 và hoàn thành chấm thi, lên điểm ngày 2/7/2017.

IMG_0265

Đồng chí Mai Xuân Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Thái Nguyên phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất cao với phương án chuẩn bị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các sở, ngành là thanh viên Ban chỉ đạo sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện tốt nhất để kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Kỳ thi THPT quốc gian năm 2017 có nhiều điểm mới, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực; các sở, ngành, địa phương cùng phối hợp chặt chẽ thực hiện chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn giao thông, chỗ ăn ở cho thí sinh tham gia kỳ thi. Các huyện, trường THPT và Phổ thông dân tộc nội trú xây dựng phương án phối hợp quản lý việc đi lại, ăn ở của thí sinh ở xa địa điểm thi tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện, phòng ngừa bất trắc do thiên tai, rủi ro có thể xảy ra đối với giám thị, thí sinh. Không để thí sinh bỏ thi vì lý do thiếu ăn, thiếu chỗ ở trong kỳ thi.

Kim Thoa

Các tin tức khác