Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 12/7/2017, HĐND tỉnh Cao Bằng  khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 5. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện các cơ quan Trung ương; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng khóa XIV và các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, Thành phố.

Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu Khai mạc tại Kỳ họp

Phát biểu Khai mạc Kỳ họp, đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp lần này tập trung, xem xét và thảo luận làm rõ những nguyên nhân kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa cao, thiếu bền vững. Sản xuất nông, lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn, công tác trồng rừng có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn chậm; công tác quản lý chất lượng và đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm còn yếu kém; tổ chức sản xuất hàng hóa chưa đáp ứng yêu cầu, liên kết trong sản xuất còn lỏng lẻo; số hộ đưa gia súc ra khỏi gầm sàn còn thấp. Sản xuất công nghiệp dù có phục hồi nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn; kết quả cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; lao động phổ thông sang Trung Quốc làm thuê trái phép vẫn còn xảy ra. Tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…để đề xuất giải pháp tích cực, từ đó tạo ra những quyết tâm chính trị cao hơn, vượt qua khó khăn, thách thức; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

Description: sepngoc

Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại Kỳ họp

Tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 5,84/7,0% (cao hơn 0,39% so với tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2016). Trong đó: Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,94%; Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 1,41%; Lĩnh vực dịch vụ tăng 5,5%. Tổng sản lượng lương thực đạt 115,3 nghìn tấn, đạt 101,8%KH vụ đông xuân năm 2016-2017, tăng 0,39% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 đạt 600,05 tỷ đồng, bằng 53,6% so với dự toán Trung ương giao, bằng 44,4% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2016. Các khoản chi ngân sách nhà nước được kiểm soát chặt chẽ. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn đạt 366,04 triệu USD, bằng 54,31%KH, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2016. Số bác sỹ/1 vạn dân đạt 13 người, đạt 108,3%KH và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ đạt 85,9%, đạt 100%KH, cao hơn 1% so với cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,6%, đạt 100%KH, cao hơn 1% so với cùng kỳ năm 2016.

Description: DSC_2443

Đại biểu dự Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp này, HĐND tỉnh nghe các báo cáo: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 4 HDND tỉnh khóa XVI và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Thông báo kết quả hoạt động của UBMTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Ý kiến, kiến nghị của MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đối với HĐND tỉnh và UBND tỉnh; Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân về công tác kiểm sát 6 tháng đầu, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác tòa án 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 và một số báo cáo khác theo quy định của pháp luật được lưu hành tại Kỳ họp.

Báo cáo thuyết trình nội dung các nghị quyết: Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 08/2014/NQ – HĐND, ngày 11/7/2014 về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy định mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết phê chuẩn Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020, có xét đến năm 2030; Nghị quyết thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Cao Bằng; Ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết về quy định tỷ lệ để lại về phí môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết ban hành quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết về đánh giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế; Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 01/7/2016 của HĐND huyện Bảo Lạc, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết ban hành quy định một số chế độ, định mức chi bảo đảm cho hoạt động HDDND các cấp tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh Cao Bằng.

HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh; sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh về những vấn đề cử tri tỉnh quan tâm.

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI được diễn ra từ ngày 12/7 đến 14/7 và được truyền hình trực tiếp phiên Khai mạc, phiên chất vấn và trả lời chất vấn và phiên Bế mạc.  Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục cập nhật kịp thời những thông tin trong suốt quá trình diễn ra kỳ họp để bạn đọc và cử tri theo dõi.

Kim Cúc – Kim Thoa

Các tin tức khác