Ngày thứ 2, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI,  nhiệm kỳ 2016 – 2021, ngày 13/7/2017, các vị đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ và thảo luận chung tại hội trường, xem xét các cáo cáo về tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội; kết quả công tác chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh; Thông báo kết quả hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của MTTQ và các tổ chức thành viên đối với HĐND tỉnh và UBND tỉnh; báo cáo kết quả công tác kiểm sát, công tác xét xử, công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp và một số báo cáo khác.

Description: DSC_2477

Đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ

Tại buổi thảo luận, đã có trên 140 lượt ý kiến phát biểu về các lĩnh vực. Không khí thảo luận tại các tổ sôi nổi, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, tập trung, có tính xây dựng cao.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Các đại biểu đề nghị tỉnh cần có giải pháp nghiệm thu rừng trồng mới để công tác nghiệm tu được đảm bảo chính xác. Đề nghị các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hướng dẫn cụ thể để định hướng cho các địa phương triển khai thực hiện kịp thời việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xem xét bổ sung nguồn lực của tỉnh cho đầu tư xây dựng NTM ở các địa phương nhất là ở những nơi đang cần nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM đến năm 2020 bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh. Cần đánh giá thực trạng, có định hướng cụ thể, đưa ra giải pháp, đổi mới mô hình hoạt động của HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, mô hình sản xuất tập thể. Làm tốt công tác dự báo, định hướng để nhân dân đầu tư đúng, tránh rủi ro, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất có thị trường đầu ra. Cần có cơ chế chính sách đặc thù để phát triển tái cơ cấu các loại cây ăn quả đặc thù của địa phương.

Về xây dựng cơ bản: Các đại biểu đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa định kỳ hàng năm cho các tuyến đường, phù hợp với yêu cầu sửa chữa và khai thác, bố trí kinh phí khắc phục hậu quả bão, lũ hàng năm vào quý I của năm kế hoạch tiếp theo để đảm bảo việc thanh toán cho các nhà thầu thực hiện. Đề nghị tỉnh sớm có chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản, bố trí vốn kịp thời cho Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, vốn trái phiếu Chính phủ để huyện chủ động thực hiện. Ưu tiên bố trí vốn sửa chữa thực hiện cầu treo dân sinh. Đề nghị UBND tỉnh tập trung đầu tư cho các cửa khẩu chính, quan tâm công tác quy hoạch cửa khẩu, bãi đỗ xe…công khai việc quy hoạch đầu tư cửa khẩu, tránh trường hợp người dân gây khó khăn cho công tác đền bù và giải phóng mặt bằng; quan tâm, bố trí vốn đầu tư xây dựng sân chơi cộng đồng cho dân cư và trẻ em.

Description: DSC_2503

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội trường

Trong lĩnh vực giao thông vận tải: Tỉnh cần quan tâm đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường Quảng Uyên – Hạ Lang; tuyến đường nông thôn Bảo Lạc – Cô Ba đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri; cho chủ trương mở rộng thị trấn và làm thêm 2km đường theo hình thức BT cho các địa phương.

Về lĩnh vực Thương mại và dịch vụ, Tài chính – Ngân hàng: UBND tỉnh cần giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn cho các huyện, xem xét, tạo điều kiện phê duyệt sớm khi các địa phương trình phương án thực hiện 03 đề án tăng thu của tỉnh đạt kết quả. Tỉnh tăng cường quản lý việc thu phí khách tham quan du lịch tại Thác Bản Giốc và hiệu quả sử dụng đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn thu này theo quy định. Cấp thêm kinh phí để hoàn thiện thực hiện dự án đi dân ở huyện Hà Quảng, đảm bảo dự án được thực thi. Đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách của huyện Hạ Lang sát với tình hình thực tế ở địa phương...

Trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường: Tỉnh có đánh giá, bổ sung tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tình trạng vi phạm trên địa bàn Sông Hiến và sông Bằng Giang. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND các huyện, thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành các Văn phòng quản lý đất đai các huyện, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ; xem xét chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố về Phòng Tài nguyên và Môi trường quản lý…

Description: DSC_2470

Đại biểu thảo luận tại tổ

Trong lĩnh vực Khoa học – Công nghệ: Tỉnh cần quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp, cụ thể là việc trồng cây thuốc lá, học tập một số kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc trừ sâu.

Trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu hướng dẫn cụ thể đối với đề án phát triển du lịch tại các huyện, thành phố; đổi mới hình thức xúc tiến quảng bá để hướng đến hiệu quả tối đa du lịch trên địa bàn; tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hiệp định ký kết phát triển khu du lịch Thác Bản Giốc; chấn chỉnh kịp thời việc người dân tự phát, lập hàng rào chắn chặn xe ô tô, thu vé, bán hàng không đúng quy định tại Thác Bản Giốc. Đề nghị ngành bảo hiểm xã hội làm rõ việc không thanh toán giường bệnh, truyền thuốc tại phòng khám khu vực huyện Hạ Lang và việc đóng bảo hiểm của cán bộ khuyến nông, lâm và thú y.

Trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Đề nghị tỉnh quan tâm kinh phí cho đầu tư phát triển ứng dụng CNTT, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cần đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, cải tiến cách tiếp cận thông tin, báo chí, phát thanh cơ sở.

Trong lĩnh vực Nội vụ: Các đại biểu đề nghị trong 6 tháng cuối năm cần được củng cố, xắp xếp cán bộ theo hướng tinh giản biên chế. Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác đào tạo, bồi dưỡng sau đại học và các lớp bồi dưỡng quản lý ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; cần xây dựng đề án đào tạo theo giai đoạn trình Chính phủ phê duyệt, tránh tình trạng đào tạo tràn lan như hiện nay; cần có giải pháp hiệu quả trong công tác tuyển dụng, bố trí, xắp xếp vị trí công tác cho cán bộ, công chức theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo;  quan tâm hơn nữa tới công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, hạn chế thủ tục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đề nghị tăng thêm biên chế cho các Văn phòng đăng ký đất đai của các huyện, thành phố; rà soát lại đội ngũ chuyên trách và không chuyên trách cấp xã; phân cấp cho cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ đối với thực hiện nhiệm vụ đối ngoại theo Quyết định 303 của Tỉnh ủy để đảm bảo huyện có sự chủ động thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế; tỉnh sớm có chỉ đạo trong việc quản lý lao động, điều kiện cho nhân dân biên giới có thêm việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trong lĩnh vực An ninh – Quốc phòng: Đề nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc quản lý và đưa các đối tượng nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện; xem xét chấn chỉnh việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; đầu tư xây dựng các thao trường huấn luyện cho các huyện, thành phố.

Đối với việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tỉnh cần chỉ đạo thành lập các tổ đại biểu HĐND cấp xã để tăng cường hiệu quả hoạt động HĐND ở cơ sở và có phụ cấp cho Tổ trưởng.

Công tác dân tộc, tôn giáo: Tỉnh cần có giải pháp chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, nêu cao trách nhiệm của các địa phương trong thực hiện các chương trình, dự án, chính sách cho đồng bào dân tộc.

Tại Kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh cũng đã đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết được trình bày tại Kỳ họp.

Trong phiên làm việc buổi chiều, HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND theo thẩm quyền.

Kim Cúc – Kim Thoa

 

Các tin tức khác