Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tiếp tục Chương trình kỳ họp, sáng 14/7 dưới sự chủ trì của đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.  Đến dự có đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, Thành phố; đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

Description: hà

Đồng chí Nguyễn Thái Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng trả lời chất vấn về chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh

Tại phiên chất vấn, Kỳ họp đã tiến hành chất vấn trả lời chất vấn về các nội dung: Nguyên nhân, lý do tình trạng chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của Cao Bằng 5 năm trở lại đây đều nằm ở nhóm thấp, năm 2016 xếp thứ 63/63, đáng lưu ý là chỉ số chi phí không chính thức, chỉ số về tính năng động và tiên phong của lãnh đạo đều thấp và nằm ở vị trí cuối bảng; các giải pháp cải thiện chỉ số CPI của tỉnh trong thời gian tới; về việc Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cao Bằng; những giải pháp triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 và Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. Thực trạng và vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Dự án trồng rừng giai đoạn 2013-2016; tình trạng ô nhiễm môi trường của nhà máy Tây Giang và nhà máy gạch Tuy nen; vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu cho nhân dân; thủ tục cải cách hành chính về cấp GCNQSDĐ và ý kiến phản ánh hoạt động của Văn phòng cấp GCNQSDĐ hiện nay; giải pháp của tỉnh để xử lý, chấm dứt tình trạng hiện nay có khá nhiều dự án đã được giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện, song nhiều dự án triển khai chậm hoặc không triển khai, để hoang dân lấn chiếm, sai mục đích sử dụng đất; nguyên nhân, trách nhiệm của UBND các cấp và các ngành chuyên môn về kết quả thu ngân sách thấp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017 theo Nghị quyết đề ra; nguyên nhân của sự chậm trễ và phương án của giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, về sự chậm trễ và trách nhiệm của chủ đầu tư, của UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Dự án khu tái định cư Trường trung cấp nghề và khu vực km4, phường Sông Hiến.

Description: sơn

Đại biểu chất vấn trực tiếp tại kỳ họp

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, tại phiên chất vấn, lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội Vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Cục thuế tỉnh, Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp trả lời chất vấn về các nội dung đại biểu và cử tri quan tâm. Trong đó, nội dung mà các đại biểu đặc biệt quan tâm và dành nhiều thời gian để chất vấn là nguyên nhân, lý do và các giải pháp cải thiện chỉ số CPI của tỉnh trong thời gian tới.  Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giải pháp của UBND tỉnh để xử lý chấm dứt tình trạng có nhiều dự án đã được giao đất hoặc cho thuê đất nhưng tiến độ triển khai chậm, sử dụng sai mục đích hoặc dân lấn chiếm.

Đồng chí Nguyễn Thái Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng trả lời: Về nguyên nhân chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh những năm qua chưa được cải thiện, nhận thức của các cấp, các ngành chưa đầy đủ về nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chưa xây dựng được một chương trình, kế hoạch và giải pháp hành động tổng thể. Tính năng động của lãnh đạo các ngành, các cấp chưa cao, chưa đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; ở cấp huyện và cấp xã chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo và điều hành, còn có những biểu hiện sợ trách nhiệm, thiếu kiên quyết. Công tác cải cách hành chính vẫn còn hạn chế; việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, công khai các văn bản, các cơ chế, chính sách của tỉnh chưa kịp thời; Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn và phức tạp... Công tác thanh tra, kiểm tra của các ngành, các cấp chưa được lồng ghép, còn dàn trải dẫn đến có nhiều doanh nghiệp phải mất thời gian tiếp và làm việc, gây ra phản ứng không tốt trong cộng đồng doanh nghiệp.

Thời gian tới, tỉnh cần ban hành Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020 chặt chẽ và đồng bộ hơn: Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức trong xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao PCI của tỉnh. Nâng cao tính năng động, linh hoạt của lãnh đạo các cấp, các ngành thông qua việc học tập kinh nghiệm một số tỉnh có nhiều sáng kiến, mô hình nâng cao hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh.

Đồng chí Thái Hồng Thịnh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Thực hiện Nghị quyết 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 và chỉ đạo của Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 4/4/2013 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn kiền với đất (GCN) cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2013 (với mục tiêu cụ thể đạt trên 85% diện tích cần cấp). Hết năm 2014, toàn tỉnh đã hoàn thành trên 90 % diện tích cần cấp, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Riêng địa bàn huyện Hòa An và Thành phố Cao Bằng, nguyên nhân chủ yếu do đây là 2 địa bàn có nguồn gốc đất phức tạp, mặt khác bản đồ địa chính đã đo từ lâu, (1995-1997) đến nay biến động quá nhiều, mặt khác, do người dân chưa hoàn thành các nghĩa vụ, thủ tục về tài chính... nên gây khó khăn trong việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Phương án cấp đổi GCNQSD đất Lâm nghiệp từ rừng phòng hộ ít xung yếu sang đất rừng sản xuất để phù hợp với Quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt, trên cơ sở kết hợp để xử lý giải quyết những vướng mắc, sai sót của các chủ sử dụng đất và các GCNQSD đất đã lập nhưng chưa cấp phát...

Trong Quý II năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành 05 quyết định về việc thành lập các đoàn đoàn kiểm tra tình hình triển khai đầu tư xây dựng các dự án đầu tư đối với các lĩnh vực: Lĩnh vực Khai thác chế biến khoáng sản (05 Dự án); lĩnh vực Nông, lâm nghiệp (05 Dự án); lĩnh vực Công thương (07 Dự án; Các dự án Thương mại- dịch vụ tại Khu kinh tế cửa khẩu (13 Dự án); lĩnh vực Tư pháp (Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh).

Sau kiểm tra, các cơ quan đã đôn đốc, kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất, chậm đưa đất vào sử dụng, vướng mắc trong công tác thu hồi bồi thường, lập các thủ tục đất đai theo quy định…Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã thu hồi 07 dự án đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai, không hiệu quả để giao cho các nhà đầu tư khác có tiềm lực đầu tư thực hiện dự án.

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tình hình Quản lý sử dụng đất, chấp hành các thủ tục trong công tác Quản lý đất đai đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm xử lý, chấn chỉnh, tháo gỡ những vướng mắc cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn.

Description: DSC_7398 (900 x 694)

Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định UBND tỉnh, các sở, ngành được phân công đã trả lời, giải trình rõ những vấn đề đặt ra, xác định được nguyên nhân và trách nhiệm, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục nhưng về giải pháp trọng tâm và đột phá, xác định trọng tâm để dồn sức thực hiện còn chung chung. Với yêu cầu chất vấn để làm rõ vấn đề, làm rõ trách nhiệm các sở ngành đã làm tốt nhưng chất vấn để  thúc đẩy, làm tốt hơn có chuyển biến, có đột phá là yêu cầu cao nhất cần được phát huy hơn nữa . Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, từng sở, ngành đã trả lời và các sở, ngành liên quan cần tiếp tục rà soát, kiểm tra cần lựa chọn một số khâu, một số tiêu chí để tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém tạo chuyển biến rõ nét trong từng nhiệm vụ cụ thể , từng tiêu chí cụ thể, đặc biệt đã xác định được công việc, xác định được trách nhiệm đã hứa trước kỳ họp cần thực hiện quyết liệt. Các đại biểu HĐND tỉnh các tổ đại biểu, các ban của HĐND tỉnh và thường trực HĐND tỉnh, HĐND các cấp phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tiếp tục theo dõi, hiến kế, giám sát và đôn đốc thực hiện của UBND, các sở, ngành, các cấp có liên quan.

Kim Cúc - Kim Thoa

 

Các tin tức khác