Bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 khép lại với nhiều quyết sách quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của địa phương năm 2017 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên bế mạc.

Toàn cảnh Kỳ họp

Dự có đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, Thành phố; đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri gửi đến Kỳ họp

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri gửi đến Kỳ họp. Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu và cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến cử tri trước kỳ họp. Sau khi Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XVI thông qua các nghị quyết, UBND tỉnh sẽ xây dựng các kế hoạch và chuẩn bị các nguồn lực để tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua với tinh thần quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Đồng thời, báo cáo làm rõ thêm về một số nội dung mà các vị đại biểu và cử tri, nhân dân quan tâm. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị, các địa phương trong tỉnh quyết liệt vào cuộc, thực hiện hiệu quả nhóm các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt lưu ý những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, cụ thể như sau: tập trung, bám sát Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ. Quyết liệt đổi mới môi trường đầu tư, kinh doanh, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn thực chất trong sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, cho người dân. Tập trung chỉ đạo điều hành sáng tạo, linh hoạt thu - chi ngân sách, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách (2017-2020) Luật ngân sách năm 2015 sát với tình hình thực tiễn. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, quan tâm đúng mức đến an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của kỳ họp

Tại phiên Bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 16 nghị quyết gồm: Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh; Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy định mức thu học phí của các trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập do địa phương quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ y tế, thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cao Bằng; Thông qua tổng biên chế công chức năm 2016; Thông qua tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác năm 2016; Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài (thay thế cho Nghị định số 15/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND tỉnh); Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2017; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Khẩn trương tích cực khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, đoàn kết, thống nhất, phát huy cao nhất nội lực, tranh thủ có hiệu quả nguồn vốn đầu tư và sự hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, triển khai tích cực các nhiệm vụ, tạo ra sự chuyển biến rõ nét hoàn thành tốt các nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra. Tiếp tục triển khai các đề án thực hiện 06 Chương trình trọng tâm và Chương trình hành động số 14 của Tỉnh ủy. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là Khu đô thị mới thành phố Cao Bằng theo hình thức đối tác công tư, sử dụng đất. Tiếp tục tăng cường quảng bá, giới thiệu du lịch Cao Bằng đến các địa phương trong và ngoài tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp tỉnh theo quy định. Tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, triển khai thực hiện có hiệu quả các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, nêu cao tinh thần cảnh giác, chuẩn bị phương án đối phó với mọi tình huống, không để tình huống bất ngờ, bị động xảy ra.

Kim Thoa - Kim Cúc

 

Các tin tức khác