Toàn văn bài phát biểu Bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 14/7, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng trân trọng đăng toàn văn diễn văn Bế mạc Kỳ họp do đồng chí Đàm Văn Eng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI trình bày.

Description: Chủ tịch HĐND

Kính thưa: đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Cao Bằng.

Kính thưa: các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí đại biểu tham dự Kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Sau 03 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe, thảo luận và nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017; báo cáo tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp và một số báo cáo quan trọng khác.

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và nhất trí quyết nghị thông qua 16 Nghị quyết trên các lĩnh vực; thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; Nghe Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tiếp thu các ý kiến nghị của cử tri và của đại biểu HĐND tỉnh, báo cáo định hướng công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2017.

Kính Thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, HĐND tỉnh ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, kỳ họp thứ 4 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhờ đó đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực.  Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,8% cao hơn so với cùng kỳ năm 2016; tổng sản lượng lương thực đạt và vượt so với kế hoạch; lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiếp tục có sự phục hồi và tăng trưởng; thu thuế xuất nhập khẩu, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng khá so với cùng kỳ; công tác chỉ đạo thực hiện 06 Chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy tiếp tục được đẩy mạnh; giáo dục - đào tạo được phát triển, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo; đã tích cực triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp HĐND tỉnh; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường; quốc phòng - an ninh được củng cố, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia; các hoạt động đối ngoại được duy trì và mở rộng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng có hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp. Công tác chỉ đạo, quản lý điều hành của các cấp, các ngành chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, trong đó nhiều vấn đề đã được chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp này đó là những nhiệm vụ nặng nề mà các cấp, các ngành cần quyết tâm khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2017 và những năm tới.

Kính thưa Kỳ họp!

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 7%, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp uỷ, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp, sự đồng thuận của các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Trong thời gian tới HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, Khẩn trương tích cực khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy cao nhất nội lực, tranh thủ có hiệu quả nguồn vốn đầu tư và sự hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, triển khai tích cực các nhiệm vụ, tạo ra sự chuyển biến rõ nét hoàn thành tốt các nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện các đề án phát triển nông, lâm nghiệp; tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và khắc phục thiên tai; quản lý và khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi; chỉ đạo quyết liệt đối với 04 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017; đôn đốc đẩy mạnh thực hiện và kiểm tra các dự án, chương trình sắp xếp, ổn định dân cư, đưa gia súc ra khỏi gầm sàn trên địa bàn tỉnh.

Hai là, Tiếp tục triển khai các đề án thực hiện 06 Chương trình trọng tâm và Chương trình hành động số 14 của Tỉnh ủy; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh PCI cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm; chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện thu Ngân sách từ đất đai, khoáng sản, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng thuế, xử nghiêm đối với các trường hợp trốn, lậu thuế. Chấp hành tốt Luật ngân sách, thực hiện tốt công tác quản lý tài chính trong 6 tháng cuối năm 2017, đảm bảo chi ngân sách theo dự toán được giao; xây dựng và hoàn thành kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; chỉ đạo công tác khóa sổ kế toán niên độ ngân sách năm 2017 theo đúng quy định.

 Ba là, Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là Khu đô thị mới thành phố và các khu kinh tế cửa khẩu; thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; quy hoạch các ngành, quy hoạch chung đô thị; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đối với các công trình chuyển tiếp và khởi công mới; xây dựng, hoàn thiện và giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2018; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện đồng bộ công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn toàn tỉnh; rà soát điều chỉnh các vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến theo hình thức thu gọn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra khoáng sản. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường; tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm gây ô nhiễm môi trường; xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước.

Bốn là, Tiếp tục tăng cường quảng bá, giới thiệu du lịch Cao Bằng trong và ngoài tỉnh; thực hiện tốt công tác quản lý cácvụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp tỉnh theo quy định; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục kiểm tra việc duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện và hoàn thành kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2017; tăng cường công tác quản lý nhà nước về Bảo hiểm y tế; thanh tra, kiểm tra hoạt động các cơ sở hành nghề Y - Dược tư nhân và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê; duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em đặc biệt trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ năm 2017; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh.

Năm là, Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, triển khai thực hiện có hiệu quả các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn, quy định của cấp trên về an ninh - quốc phòng; tăng cường công tác nắm tình hình trên tuyến biên giới, nêu cao tinh thần cảnh giác, chuẩn bị phương án với mọi tình huống, không để tình huống bất ngờ, bị động.

Ngay sau Kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận tại Kỳ họp. UBND tỉnh, các ngành, các cấp có kế hoạch cụ thể giải quyết thỏa đáng các vấn đề cử tri đã kiến nghị có khả năng thực hiện các vấn đề đã được chất vấn tại Kỳ họp này. Tôi xin thông báo với Kỳ họp, vừa qua, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã quyết định lựa chọn nội dung đột phá là nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và việc giải quyết khiếu nại tố cáo. HĐND tỉnh giám sát tốt, nêu cao, nâng cao được chất lượng giám sát 2 vấn đề này nhằm mục tiêu các ý kiến kiến nghị của cử tri đều được giải quyết thỏa đáng, nhất là những vấn đề có điều kiện giải quyết góp phần thúc đẩy giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đối với UBND tỉnh, các sở, ban ngành, các cấp. Càng đặc biệt quan tâm để thực hiện giải quyết cụ thể, hiệu quả với cử tri về giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa 16 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu, các cơ quan, Ban Đảng Trung ương, Quốc hội các vị khách đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Xin cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh , Đoàn ĐBQH tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tôi ghi nhận các hoạt động tích cực của các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thanh truyền hình Trung ương và địa phương đã đến đưa tin tuyên truyền về kỳ họp, các đơn vị phục vụ góp phần quan trọng vào sự thành công của kỳ họp. Chúc các vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

 Với tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cám  ơn các đồng chí!

Các tin tức khác