Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh: Cơ bản các kiến nghị của cử tri đã được giải quyết

Với tinh thần trách nhiệm cao, sau khi tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành chức năng  xem xét, giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp trước đã được lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV như sau:

I. Trong lĩnh vực nông nghiệp  - Lâm nghiệp, cử tri huyện Hòa An đề nghị ngành chuyên môn xem xét kiểm tra, thanh tra, đánh giá lại chủ trương việc giao đất cho doanh nghiệp, công khai, minh bạch trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp và có chính sách phát triển kinh tế rừng: Hiện nay, Luật Đất đai có quy định về việc cho doanh nghiệp thuê đất để thực hiện Dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, các doanh nghiệp được UBND tỉnh cho thuê đất chịu trách nhiệm trả tiền thuê đất theo quy định của Nhà nước. Những năm qua, các doanh nghiệp được UBND tỉnh ký quyết định cho thuê đất tại một số điểm trên địa bàn huyện Hòa An đã sử dụng đất đúng mục đích và thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo Hợp đồng. Tuy nhiên, việc thực hiện các Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt đạt thấp. Từ năm 2010 trở về đây, không có hiện tượng tàn phá, khai thác trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Hòa An, chỉ có khai thác tận dụng theo hồ sơ thiết kế cải tạo rừng nghèo kiệt, xử lý thực bì để trồng rừng mới.

Đến cuối tháng 12/2016, tỉnh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thanh tra phương án thiết kế cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn huyện Hòa An, kết quả không phát hiện diện tích rừng bị tàn phá, khai thác sai quy định của pháp luật. Diện tích rừng tại xã Lê Chung đã giao cho Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng, Công ty chưa kịp thời trồng rừng tại những lô đã được cải tạo, chưa thực hiện trồng dặm đối với diện tích đã trồng có tỷ lệ cây sống thấp; Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty sớm khắc phục, qua báo cáo và kiểm tra, đến nay Công ty đã cơ bản khắc phục xong.

Về chính sách để người dân phát triển kinh tế rừng, ngoài các chính sách của Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 559/QĐ-UBND, quy định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng; hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng phòng hộ 300.000đồng/ha/năm; khoanh nuôi tái sinh rừng có bổ sung 1.600.000 đồng/ha/năm trong 3 năm đầu và 600.000 đồng/ha/năm cho 3 năm tiếp theo; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên (không trồng bổ sung) 500.000 đồng/ha/năm.

II. Trong lĩnh vực thủy lợi, nước sinh hoạt

Cử tri thành phố Cao Bằng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm đầu tư chương trình nước sạch cho 103 hộ dân xóm Khuổi Sảo, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng do di dời nhà cửa để xây dựng Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng: Hiện nay, dự án đầu tư hệ thống cấp nước đến khu vực xóm Khuổi Sảo, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng đã được phê duyệt xong; UBND tỉnh đang chỉ đạo và đôn đốc các cơ quan chuyên môn và đơn vị chủ đầu tư là Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng triển khai các bước để tổ chức thực hiện. Dự kiến hoàn thành và cung cấp nước sinh hoạt trong quý III năm 2017.

III. Trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại

1.  Cử tri huyện Phục Hòa đề nghị tỉnh quan tâm nâng cấp trạm biến áp khu vực các xóm biên giới Nà Chích, Lũng Om, xã Đại Sơn do công suất trạm biến áp không đáp ứng, không đảm bảo cấp điện sinh hoạt cho nhân dân: Hiện nay, Công ty Điện lực Cao Bằng đang đầu tư xây dựng công trình Cấp điện và cải tạo điện lưới bằng máy biến áp hai pha khu vực huyện Phục Hòa, trong đó có cải tạo lưới điện khu vực các xóm Nà Chích, Lũng Om, xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa. Cụ thể: Xây dựng 2,8km đường dây 35 KV, 1 trạm biến áp 35/2x0,23KV- 3x50KVA; xây dựng 30m đường dây 0,4KV để đấu nối vào đường dây 0,4KV hiện có. Theo hợp đồng ký kết giữa Công ty Điện lực Cao Bằng và nhà thầu xây lắp công trình sẽ hoàn thành trong tháng 7/2017.

2. Nội dung cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị tỉnh chỉ đạo Doanh nghiệp Tuyến Nga sửa chữa tuyến đường dẫn vào xóm Hoàng I, xã Trường Hà do trong quá trình thi công Công trình thủy điện đã làm hỏng, UBND tỉnh trả lời như sau: Ngày 9/12/2016, Doanh nghiệp tư nhân Xây lắp điện Tuyến Nga đã có Văn bản số 34/CV-TN gửi cho UBND xã Trường Hà, huyện Hà Quảng cam kết với UBND xã Trường Hà sẽ thực hiện sửa chữa tuyến đường vào quý IV/2017. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với UBND huyện Hà Quảng và xã Trường Hà đôn đốc, theo dõi doanh nghiệp thực hiện sửa chữa tuyến đường theo cam kết. Báo cáo kết quả thực hiện UBND tỉnh để xem xét thông tin với Đại biểu HĐND tỉnh và cử tri.

IV. Trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng:

1. Cử tri huyện Thạch An kiến nghị tỉnh nâng cấp tuyến tỉnh lộ 209 xã Trọng Con – Quang Trọng: Đường tỉnh 209, đoạn từ xã Trọng Con đến xã Quang Trọng do chưa bố trí được nguồn vốn trong giai đoạn đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, nên việc cải tạo, nâng cấp đoạn đường này chưa thực hiện được. Trước mắt, UBND tỉnh bố trí nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ để hót đất sụt đảm bảo giao thông thông tuyến phục cụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

2. Về kiến nghị của cử tri huyện Bảo Lâm, đề nghị tỉnh tiếp tục phân bổ kinh phí hỗ trợ khai hoang kiến tạo ruộng bậc thang cho huyện để phân bổ cho các xã, tỉnh trả lời như sau: Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, được HĐND tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND huyện Bảo Lâm được phân bổ vốn hỗ trợ khai hoang phục hóa, kiến tạo ruộng bậc thang là 2 tỷ đồng, năm 2017 đã phân bổ 1,25 tỷ đồng. Ngoài ra, trong giai đoạn 2017-2020, các huyện nghèo, trong đó có huyện Bảo Lâm được sử dụng kinh phí sự nghiệp phân bổ hàng năm cho hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình 30a để thực hiện khai hoang, phục hóa, kiến tạo ruộng bậc thang theo nhu cầu của huyện (đối với hợp phần này tỉnh đã phân bổ 5 tỷ đồng cho huyện trong năm 2017).

3. Về kiến nghị của Cử tri huyện Nguyên Bình, đề nghị tỉnh tiếp tục cấp vốn để xây dựng phòng học chức năng của Trường THCS xã Minh Tâm để xã hoàn thành tiêu chí về giáo dục: Hiện nay, UBND tỉnh đang giao cho cơ quan chuyên môn rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn. Sau khi rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, nếu mạng lưới trường lớp học xã Minh Tâm cần đầu tư để đảm bảo tiêu chí giáo dục, tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu bố trí vốn xây dựng phòng học chức năng của Trường THCS xã Minh Tâm theo kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án Bến xe Miền Đông

4. Kiến nghị của cử tri thành phố Cao Bằng về tính khả thi và thời điểm hoàn thành của dự án Bến xe khách Miền Đông và Dự án Trung tâm Dạy nghề nông dân thuộc tổ 7, phường Ngọc Xuân: Sau Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI, UBND tỉnh đã gặp gỡ nhà đầu tư để đối thoại, tháo gỡ vướng mắc. Nguyên nhân Dự án chậm triển khai do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng: có 03 hộ dân bị thu hồi đất khởi kiện ra tòa đối với việc cưỡng chế thu hồi đất và đã có kết quả xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Tuy nhiên, do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có kháng nghị nên  Tòa án nhân dân tối cao đã hủy kết quả xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, chuyển toàn bộ hồ sơ về Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng xét xử lại theo quy định. Hiện nay, UBND tỉnh đang phối hợp với các cơ quan Tư pháp sớm giải quyết dứt điểm vụ việc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

Đối với Dự án Trung tâm Dạy nghề nông dân, việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án chưa xong do có 02 hộ dân đang tranh chấp đất đai. UBND tỉnh đã  chỉ đạo, đối với những trường hợp đang tranh chấp đất đai thành phố vẫn tiến hành giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án, khi nào giải quyết tranh chấp đất đai xong sẽ tiến hành chi trả theo quy định. Chủ đầu tư Dự án đã bố trí được quỹ đất tái định cư, bố trí vốn tiếp tục thực hiện Dự án. UBND đang xem xét phương án bố trí tái định cư của UBND thành phố Cao Bằng để giải quyết theo quy định.

5. Về kiến nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho 6 hộ dân có 7000 m2 đất trồng lúa bị ngập úng do thi công dự án đường 58m, đoạn qua tổ 31, phường Sông Hiến: Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp phối hợp với UBND thành phố Cao Bằng và cơ quan liên quan điều chỉnh dự án và bố trí vốn để thực hiện, đồng thời thống nhất với người dân để thu hồi diện tích không còn canh tác được, tiến hành kiểm đếm thiệt hại để bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Dự kiến sẽ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trong quý III, năm 2017.

V. Trong lĩnh vực giao thông vận tải:

1. Việc xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, cắt cua, nắn tuyến, cắm biển báo tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hòa An, Hà Quảng theo ý kiến kiến nghị của cử tri: Việc xử lý điểm đen đoạn Km41+820, Km42+900 đã thi công hoàn thành xong trong cuối năm 2016. Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã có Quyết định số 868/QĐ-TCĐBVN cho phép chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình xử lý điểm đen tại 3 vị trí: Km28+640; Km28+740; Km30+900. Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành giao thông vận tải khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo để chuẩn bị triển khai thi công và triển khai công trình bổ sung, thay thế, sửa chữa hệ thống biển báo, cột KM, cột H, cọc tiêu, sơn kẻ đường, đã hoàn thành trong tháng 5/2017, đáp ứng kiến nghị mà cử tri đã nêu. Việc xây nắp cống qua xóm Cọt phố, xã Tổng Cọt trên tuyến được 210, năm 2017, Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã có quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư tuyến nêu trên bằng nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Hiện nay, ngành Giao thông vận tải đang trình phê duyệt kế hoạch bảo trì vào giao kinh phí để tổ chức triển khai theo quy định.

2. Về kiến nghị của cử tri thành phố Cao Bằng, đề nghị tỉnh khẩn trương thi công hoàn thành Dự án đường nối Quốc lộ 4A với Quốc lộ 3, thành phố Cao Bằng, đường 58m khu đô thị mới Đề Thám tỉnh, trả lời như sau: Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đã cân đối được nguồn vốn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn để hoàn thành dứt điểm Dự án này và UBND thành phố Cao Bằng và Sở Giao thông vận tải đang phối hợp rà soát các vị trí còn vướng mặt bằng, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để có thể triển khai thi công ngay khi công trình được bố trí vốn.

VI. Trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

1. Về nội dung đề nghị các ngành của tỉnh xem xét, tham mưu đầu tư xây dựng bãi rác tại các xã Thông Huề, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh: UBND tỉnh đã quyết định triển khai thực hiện dự án Ứng dụng công nghệ lò đốt rác để xử lý rác thải sinh hoạt tại thành phố Cao Bằng, tại Quyết định số 124/QĐ-UBND, ngày 10/2/2017. Sau khi đánh giá kết quả thực hiện mô hình có hiệu quả, UBND tỉnh sẽ xem xét xây dựng Đề án triển khai nhân rộng việc xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh bằng công nghệ lò đốt rác thải sinh hoạt để triển khai thực hiện đến năm 2025, trong giai đoạn đầu sẽ chú trọng cho các xã đang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. 

 2. Việc khai thác mỏ sắt Bản Luộc, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình đã làm hư hỏng mặt đường: Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Việt Nam đã đổ bê tông tuyến đường tử mỏ sắt Bản Luộc đến thị trấn Nguyên Bình, đến nay tuyến đường từ khu vực Bản Luộc đến trụ sở huyện Nguyên Bình đã được đưa vào sử dụng, UBND huyện Nguyên Bình đã kiểm tra kết quả thực hiện tại Văn bản số 39/UBND-TNMT ngày 06/02/2017 của UBND huyện.

VII. Trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ý kiến kiến nghị của cử tri các huyện Bảo Lâm, Nguyên Bình, Thông Nông, Bảo Lạc, Hạ Lang đề nghị tỉnh kiến nghị với Trung ương xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu xây dựng NTM cho phù hợp với miền núi:

Hiện nay, Nghị quyết thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016-2020, đã thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh theo hướng tiếp tục thực hiện theo phương châm: "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Việc đóng góp xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn theo phương thức tự nguyện thông qua các hình thức như: Công lao động, tiền, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, quyền sử dụng đất...Việc huy động rộng rãi trong nhân dân do nhân dân trong xóm, xã tự bàn bạc, quyết định và đề nghị HĐND cùng cấp thông qua. Về việc điều chỉnh chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với miền núi: UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 05/5/2017.

VIII. Trong lĩnh vực văn hóa - Giáo dục - Y tế:

1. Cử tri huyện Bảo Lạc kiến nghị HĐND, UBND tỉnh sớm ban hành quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh để nhà trường chủ động trong việc tổ chức nấu ăn cho các em học sinh tại trường: Năm 2017, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí cho các đơn vị ngay trong dự toán đầu năm tại Quyết định 2368/QĐ-UBND. Số nhu cầu bổ sung kinh phí năm 2017, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính xem xét cấp bổ sung kinh phí về hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở, tiền mua sắm bổ sung, sửa chữa dụng cụ thể dục, thể thao, kinh phí lập tủ thuốc dùng chung cho khu vực bán trú, kinh phí cho việc nấu ăn cho học sinh. Khi có nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, UBND tỉnh sẽ tiếp tục giao cơ quan chuyên môn tham mưu bổ sung dự toán kinh phí cho các đơn vị.

Các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai đúng theo quy định của Nghị quyết số 91/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và thanh toán các chế độ chính sách cho học sinh đảm bảo đúng, đủ và kịp thời.

2. Về kiến nghị Sở Y tế xem xét và bổ sung thêm 01 bác sỹ khám chữa bệnh tại Trạm Y tế của xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm điều động tăng cường thêm 01 viên chức y tế (Y sĩ) đến làm việc tại Trạm Y tế xã Nam Quang. Hiện nay, Trạm Y tế xã có 01 Y sĩ đang theo học Bác sĩ hệ 04 năm tại trường Đại học Y dược Thái Nguyên, dự kiến đến năm 2018 sẽ tốt nghiệp và Trạm Y tế xã Nam Quang sẽ có 01 Bác sĩ khám, chữa bệnh tại Trạm xá.

IX. Trong lĩnh vực  An ninh - Quốc phòng:

Cử tri huyện Trà Lĩnh kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh có kiến nghị với Chính phủ sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP để công tác đưa người nghiện đi cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện hiệu quả hơn: Ngày 09/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2016/NQQ-CP sửa đổi, bổ sung, một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 để tháo gỡ một số quy định về thủ tục vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc. Cuối năm 2016, tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai tập huấn nội dung hướng dẫn của Nghị định số 136/2016/NĐ-CP đến toàn bộ 13 huyện, thành phố. Hiện nay việc đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tập trung tại cơ sở cai nghiện được thực hiện theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP và Nghị định 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

Kim Thoa – Kim Cúc (Tổng hợp)

 

 

Các tin tức khác