Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy,  

 Chủ tịch UBND tỉnh

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” phong phú, thiết thực, hiệu quả. Đây là trách nhiệm, tình cảm và nét đẹp nhân văn của dân tộc Việt Nam, là dịp tri ân các anh hùng, liệt sỹ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở chiến trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh thắp hương tại Khu mộ Liệt sỹ tỉnh Cao Bằng, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị

70 năm qua, kế thừa tình cảm nhân ái, thuỷ chung, truyền thống đạo lý cao đẹp của con em Cao Bằng, phong trào hiếu nghĩa bác ái, đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo người có công và gia đình người có công với cách mạng trở thành hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Trong 10 năm qua, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và đạt được những kết quả đáng khích lệ: thực hiện trợ cấp và chi trả chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hằng tháng đầy đủ và kịp thời cho các đối tượng người có công với cách mạng; xây dựng và quản lý, tu bổ thường xuyên 15 nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ, quan tâm đặc biệt đến công tác quy tập và tìm kiếm mộ liệt sỹ; xây dựng 92 nhà bia ghi tên liệt sỹ tại các xã biên giới, xã anh hùng, đặc biệt là Khu mộ Liệt sỹ Cao Bằng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn...

Đã tổ chức điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung và tại gia cho 22 nghìn lượt đối tượng người có công với kinh phí trên 30 tỷ đồng, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh, liệt sỹ, trung bình cho 17 nghìn lượt đối tượng, kinh phí trên 1 tỷ đồng; quà của Chủ tịch nước cho 17 nghìn đối tượng trên 3 tỷ đồng và đã huy động được hàng nghìn ngày công tham gia chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh huy động được 18 tỷ đồng; đã hỗ trợ trên 10 tỷ đồng xây mới và sửa chữa 452 nhà tình nghĩa; hỗ trợ 763 triệu đồng sửa chữa 122 nhà cho gia đình chính sách, người có công khó khăn về nhà ở; tặng 1.272 sổ “Tiết kiệm tình nghĩa” trị giá 1,3 tỷ đồng... Nhờ những nỗ lực trong công tác đền ơn đáp nghĩa, nhiều năm nay, tỉnh không còn hộ gia đình chính sách ở nhà dột nát, hơn 98%  gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với nhân dân cùng địa bàn, 90% thương, bệnh binh được công nhận danh hiệu “Người công dân gương mẫu”...

Đến nay, toàn tỉnh có 357 Mẹ Việt Nam Anh hùng được Nhà nước phong tặng, truy tặng, có 13 mẹ còn sống đều được các cơ quan đơn vị, cá nhân nhận phụng dưỡng suốt đời, nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ năm nay, mỗi mẹ được tặng một số tiết kiệm 2 triệu đồng. Các địa phương đều làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ. Nhiều chương trình tình nghĩa do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế - xã hội phát động mang tính hiệu quả cao, góp phần tổ chức đưa các đoàn thân nhân đến thăm các nghĩa trang liệt sỹ tại các tỉnh, như: Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Tây Ninh, Sơn La, Điện Biên...; đưa đại biểu thân nhân dự hội nghị Người có công tiêu biểu tại các tỉnh: Quảng Nam, Sơn La, Thừa Thiên Huế; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đã dành cho lĩnh vực công tác chính trị xã hội này nhiều cống hiến sáng tạo, giàu tình cảm và tâm huyết.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta, kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành trong toàn tỉnh đã có nhiều việc làm tình nghĩa đối với công tác thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào đền ơn đáp nghĩa đã đạt nhiều kết quả rất đáng tự hào. Hàng tỷ đồng trợ cấp ưu đãi được trao đến tận tay đối tượng, đúng kỳ, đủ số lượng, chế độ ưu đãi khác về kinh tế - xã hội, như ưu đãi trong bảo hiểm y tế, ưu đãi trong giáo dục - đào tạo, ưu đãi về nhà ở, đất ở cho gia đình và người có công cũng được quan tâm đầy đủ, chu đáo, kịp thời.

Tuy nhiên, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào chăm sóc người có công chưa phát triển đều khắp, chưa được quan tâm triệt để, một bộ phận gia đình chính sách ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa đời sống còn gặp khó khăn, giải quyết việc làm cho con em gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh chưa được quan tâm đúng mức…

Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và những thành quả của công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 70 năm qua.

Hai là, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng", ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để giúp các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống. Có các hình thức thích hợp để động viên, khuyến khích các thành phần kinh tế, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, tự nguyện vào các hoạt động của phong trào "đền ơn đáp nghĩa".

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách nhiều khó khăn, các gia đình chính sách ở vùng cao, biên giới. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, chống phiền hà, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, thiếu trách nhiệm, quan liêu, tham nhũng, cố ý làm trái trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Bốn là, có các hình thức thích hợp để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công.

Năm là, tiếp tục chăm lo và thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; đặc biệt quan tâm  dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ có hiệu quả, thiết thực các gia đình chính sách còn gặp khó khăn về đời sống, chăm lo tốt hơn việc giáo dục đào tạo con em người có công để họ xứng đáng với cha anh trở thành những công dân có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ, cống hiến có hiệu quả, sáng tạo cho sự nghiệp cách mạng; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa để huy động sức mạnh về nguồn lực toàn xã hội, góp phần cùng nhà nước quan tâm, chăm sóc ngày càng tốt hơn các gia đình chính sách.

 

Các tin tức khác